Kvægbrugets Forsøgscenter


 

Afsluttede projekter

(ANIS: Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet; DK: Dansk Kvæg)

 

PROJEKTER MED KØER

         
 

Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer »

 

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra malkekøer

 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg


Institution(er): ANIS

Projektperiode: 2010-2015

         
 

Miljø- og klimavenligt foder til kvier »

 

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra kvier

  Projektansvarlig: Martin Tang Sørensen 

Institution(er): ANIS

Projektperiode: 2010-2015
         
 

Forlænget laktation »

 

Sammenhæng mellem fodringsstrategier og forlænget laktation hos malkekøer

  Projektansvarlig: Jakob Sehested

Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum 

Projektperiode: 2012 - 2015
         
 

Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer »

 

Effekt af smagelighed på foderoptagelse og besøgsfrekvens i AMS

 

Projektansvarlig: Peter Lund

Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej og Blichers Allé, Foulum

Projektperiode:
 2013 - 2015

         
 

Malkekøers behov for hvile »

 

Virkning af adgang til hvileareal og kvalitet af underlag ved foderbord

  Projektansvarlige: Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet og Lene Munksgaard, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet, University of California, Davis, USA samt Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014

 

Fremstilling af berigede mælkeproteiner »

 

Berigede mælkeproteiner til brug i humant klinisk forsøg

  Projektansvarlig: Peter Lund, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet; Bispebjerg Hospital/KU; ARLA Foods samt Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014

 

Positionering af køer »

 

Afprøvning af nyt overvågningsudstyr til kvægstalde

 

  Projektansvarlig: Merete Jensen

Institution(er)
Danmarks Kvægforskningscenter

Projektperiode: 2013 - 2014
 

Biprodukter som fodermidler til malkekøer »

 

Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler til malkekøer

  Projektansvarlig: Jakob Sehested

Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum 

Projektperiode: 2012 - 2014
 

Ko-komfort
omkring kælvning »

 

Effekt af skånsom opstaldning omkring kælvning på velfærd og produktion

 

Projektansvarlig: Lene Munksgaard


Institution(er): ANIS

Projektperiode: 2010-2013

 

Nye og bedre mastitis fænotyper i kvægavlen »

 

Hyppige in-line målinger og præcis diagnostik til forbedring af mastitis fænotyper i kvægavlen

 

Projektansvarlig: Peter Løvendahl


Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum

Projektperiode: 2011 - 2013

 

Er koen klar igen? »

 

Adfærd og velfærd hos malkekeør i forbidnelse med raksmelding efter mastitis

 

Projektansvarlig: Katrine K. Fogsgaard


Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum

Projektperiode: 2011 - 2013

 

Proteinniveau
og optrapning af kraftfoder »

Effekt af tildeling af bypass-protein og øget kraftfodertildeling efter kælvning

 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg og Lone Hymøller


Institution(er): ANIS

Projektperiode: 2012

 

Validering af brunstalarmer fra
Herd Navigator »


Forholdet mellem ovarieaktivitet og progesteronkoncentration i mælk hos cykliske køer – og - i køer med brunstalarmer fra Herd Navigator®

 

Projektansvarlig: Eva Láadal Rasmussen


Institution(er):KU - Life


Projektperiode: 2012

 

Mælkefedt og human sundhed »

 

Produktion af mælk med et særligt indhold af fedtsyrer, der skal bruges i humanforsøg.

 

Projektansvarlig: Mette Krogh Larsen


Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum

Projektperiode: 2011 - 2012

 

Aflastning af halte køer »

 

Effekt af aflastning af halte køer på velfærd og produktion

 

Projektansvarlig: Lene Munksgaard


Institution(er): ANIS

Projektperiode: 2010-2012

 

Biosens »

Overvågning og management

 

Projektansvarlig: Klaus Lønne Ingvartsen


Institution(er): ANIS; (VFL, Kvæg)

Projektperiode: 2007-2012

  Diagnostik af
børbetændelse
»

Risikofaktorer for udvikling af børbetændelse og effekt på cyklusaktivitet efter kælvning
 

Projektansvarlig: Karina Elkjær

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2008-2012

 

Måling af ventilationsluftstrømme i kvægstalde »

 

Online metoder til måling af luftstrømme og lufthastigheder fra naturligt ventilerede bygninger

 

Projektansvarlig: Guoqiang Zhang

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2010-2011

  Tidlig behandling af yverbetændelse »

Effekt af tidlig behandling af yverbetændelse ved alarm fra Herd Navigator
 

Projektansvarlig: Torben W. Bennedsgaard

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2008-2011

 

Råmælk til beskyttelse af følsomme tarme »

Undersøgelse af råmælks beskyttende effekt over mave-tarmlidelser

 

Projektansvarlig: Peter Heegaard

 

Institution(er): Veterinærinstituttet, DTU


Projektperiode: 2007-2011

 

ILSORM »

In-line overvågnings-teknologi, biomarkører , sensorteknologi, risk management, ekspertsystemer

 

Projektansvarlig: Birte Marie Damgaard

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2011

 

Indendørs satellitbaseret positionering af køer

Afprøve GPS-modtagere og udvikle modeller til anvendelse af satellitpositionering til eksempelvis køer på stald

 

Projektansvarlig: Thomas Andersen, DK

 

Institution(er): Dansk Kvæg (DK)


Projektperiode: 2008-2010

 

Automatisk klovpleje hos malkekøer

Udvikling og afprøvning af system til automatiseret klovpleje

 

Projektansvarlig: Peter T. Thomsen

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2010

 

 

Ostningsegenskaber

Ostningsegenskaber af mælk fra højtydende køer

 

Projektansvarlig: Lotte Bach Larsen

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2010

 

  Automatisk registrering af sundhed og velfærd hos malkekøer i løsdrift  

Projektansvarlig: Søren Højsgaard

 

Institution(er): ANIS; (DK)


Projektperiode: 2006-2010

 

 

Stivelse til malkekøer


Udnyttelse af koens produktionspotentiale

 

Projektansvarlig: Torben Hvelplund

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2009

 

Resultater/relaterede artikler »

 

Velfærd hos malkekøer

Ydelse og adfærd i relation til forskellige næringsstofstrategier

 

Projektansvarlig: Lene Munksgaard

 

Institution(er): ANIS; (DK)


Projektperiode: 2007-2009

 

Resultater/relaterede artikler »


blank Næringsstofstrategi 1- mælkefedt og sunde køer »

Effekter på koens mælkeproduktion og sundhedblank
blank

Projektansvarlig: Martin Weisbjerg

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2009

 

Resultater/relaterede artikler »

  Næringsstofstrategi 2- mælketyper »

Udvikling af højkvalitets-mælketyper med forbedret smag og holdbarhed
 

Projektansvarlig: Jakob Holm Nielsen

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode: 2007-2009

 

Resultater/relaterede artikler »

 
 

Sensorer til overvågning af ensilage »

Afprøvning af nyudviklet trådløst sensorsystem til overvågning af ensilagestakke.

Projektansvarlig: Ole Green

 

Institution(er): ANIS


Projektperiode:
2009

Resultater/ relaterede artikler »

 

Forbedret
avlsværdivurdering »


Avlsværdivurdering og nøgletal for reproduktion til brug i den enkelte besætning.
 

Projekt-ansvarlige: Henrik Callesen / Nic Friggens

Institution: ANIS

Projektperiode: 2007-2008

Resultater/relaterede artikler »

 

 

Digital Dermatitis hos malkekøer »

Sygdomsdynamik ved digital dermatitis herunder udvikling og varighed af symptomer.

 

Projekt-ansvarlig: Bodil Højlund Nielsen


Institution:
ANIS


Projektperiode:
2007-2008

Resultater/relaterede artikler »

 

 

Fodringsstrategier til fremtidens malkeko – Lad koen bestemme »

 

Udvikling affodringsstrategier til højtydende køer, hvor fodringen så vidt muligt sker på køernes præmisser.

 

Projekt-ansvarlig: Martin Riis Weisbjerg


Institution:
ANIS


Projektperiode:
2002-2006

Resultater/relaterede artikler »

 

Gentetiske strategier for robuste malkekøer »


Videreudvikling af avlsindekserne for malkekøer under samtidig hensyntagen til deres robusthed og mælkeydelse.

 

Projekt-ansvarlig: Peter Løvendahl


Institution:
ANIS


Projektperiode:
2002-2006

 

Resultater/relaterede artikler »

 

 

Forebyggelse af produktionssygdomme og reproduktionsproblemer ved reduktion af fysiologisk ubalance i malkekoen »

 

Projekt-ansvarlig: Klaus Lønne Ingvartsen

 

Institution: ANIS

 

Projektperiode: 2002-2006


Resultater/relaterede artikler
»
 

Tilpasningsevne hos højtydende malkekøer i løsdriftsystemer »

 

Projekt-ansvarlig: Lene Munksgaard

 

Institution: ANIS

 

Projektperiode: 2002-2006

Resultater/relaterede artikler
»

 

BIOSENS –
Forskning i morgendagens beslutningsstøttesystemer »

 

Projekt-ansvarlig: Jens Yde Blom, BIOSENS

Institution: ANIS

 

Projektperiode: 2002-2006 + 2007-2011

 

Resultater/relaterede artikler »

 

Identifikation af produktionssygdomme og status hos malkekøer i højteknologiske stalde »

 

Projekt-ansvarlig: Klaus Lønne Ingvartsen

 

Institution(er): ANIS, AAU, Force Technology, og DK.

Projektperiode: 2003-2006

Resultater/relaterede artikler »

  Automatisk registrering af sundhed og velfærd hos malkekøer i løsdrift »  

Projekt-ansvarlige: Lene Munksgaard /

Søren Højsgaard

 

Institution: ANIS

Projektperiode: 2004-2008
(fortsættes i 2008-2010)

Resultater / relaterede artikler »

 

Forskellige klovbadeløsninger mod infektiøse klovlidelser hos malkekøer »

 

Projekt-ansvarlig: Ilka Klaas

 

Institution: ANIS

Projektperiode: 2006

Resultater / relaterede artikler »

 

Forskellige kraftfoderstrategier i malkerobotten »Kraftfoderets smagelighed

– effekt på foderoptagelse og besøgsfrekvens i AMS »

 

Projekt-ansvarlige: Martin Riis Weisbjerg /
Jørgen Madsen

 

Institution: ANIS

Projektperiode: 2006

Resultater / relaterede artikler »

 

Forsegling af patterne ved goldning, 2004 »

 

Projekt-ansvarlig: Kenneth Krogh

 

Institution: DK

Projektperiode: 2006

Resultater / relaterede artikler »

  CLA i mælk kan måske forebygge sygdomme hos mennesker »  

Projekt-ansvarlig: Martin Tang Sørensen

 

Institution: ANIS

Projektperiode: 2002

 

ROSA: Robust kvæg - tværfagligt samarbejde »

 

Institutioner: ANIS, KFC og Dansk Kvæg

 

Projektperiode: 2002-2006

PROJEKTER MED SLAGTEKALVE

         
 

Naturpleje med ungtyre fra malkekvægholdet »

Naturpleje med køer og kalve fra malkekvægholdet og efterfølgende slutfodring af kalvene på stald

 

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard


Institution(er): ANIS, Økologisk Landsforening, Natur og Landbrug, Videncentret for Landbrug Kvæg, samt Kvægbrugets Forsøgscenter

Projektperiode: 2011-2013

 

Majskolbeensilage og crimpet majs »


Effekt på slagtekalves foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed

 

Projektansvarlig: Kirstine F. Jørgensen, DK


Institution(er)
: ANIS ogVFL, Kvæg


Projektperiode: 2009-2011

 

Sundere
kalvekødsproduktion
»


Optimering af kornandelens egenskaber i kraftfoder-blandinger til slagtekalve

 

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution(er): ANIS; DK


Projektperiode:
2008-2009

Resultater / relaterede artikler »

 

Optimeret kødkvægsproduktion »


Kødkvægsproduktion i kombination med pleje af naturarealer

 

Projektansvarlig: Anne Mette Graumann


Institution(er): DK


Projektperiode:
2007-2009

Resultater / relaterede artikler »

 

Fri adgang til majsensilage, kraftfoder og byghalm til tyrekalve - fokus på foderoptagelse og tilvækst »

 

Projekt-ansvarlig: Mogens Vestergaard


Institution:
ANIS

Projektperiode: 2006-2007

Resultater / relaterede artikler »

  Grovfoder til slagtekalve »  

Projekt-ansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution: ANIS (DK)

Projektperiode: 2005-2006

Resultater / relaterede artikler »

 

Ernæringsmæssige muligheder for optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst hos slagtekalve »

 

Projekt-ansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution: ANIS

Projektperiode: 2002-2006

Resultater / relaterede artikler »

 

Problemfri kornfodring af slagtekalve »

 

Projekt-ansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution: ANIS

Projektperiode: 2002-2006

Resultater / relaterede artikler »

 

Ungtyrekød til hjemmemarkedet »

 

Projekt-ansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution: ANIS

Projektperiode: 2003-2005

Resultater / relaterede artikler »

         

PROJEKTER MED SMÅKALVE

 
         
 

Transponderstyrede mælkefodringsautomater »

Udvikling af transponderstyrede mælkefodringsautomater til tidlig indikation af sygdom

 

Projektansvarlig: Margit Bak Jensen


Institution(er)
: ANIS


Projektperiode: 2007-2009

 

Parvis opstaldning
af kalv »

Kalves motivation for social kontakt med jævnaldrende i de første leveuger

 

Projekt-ansvarlig: Linda Rosager Duve

Institution: ANIS

Projektperiode: maj – september 2008

 

Adfærd hos spædkalve i grupper med transponderstyrede mælkeautomater »

 

Projekt-ansvarlig: Margit Bak Jensen

Institution: ANIS

Projektperiode: 2002

Resultater / relaterede artikler »

 

Råmælksmanagement – kvalitet, opbevaring og tildeling »

 

Projekt-ansvarlig: Kenneth Krogh, DK,

Institution: DK/KFC

Projektperiode: 2006

 

Resultater / relaterede artikler »

         
ANDRE PROJEKTER
         
 

Effektiv kvægforskning »

Udvikling og implementering af fælles datahåndtering; nyt koncept til håndtering af agile projekter samt samkøring og udvikling af fælles ressourcer i de to forsøgsenheder.

 

Projektansvarlig: Merete Jensen

 

Institution(er): Aarhus Universitet og DKC

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej og Blichers Allé, Foulum

 

Projektperiode: 2014-2015

         
 

Energiforbrug i kvægstalde »

 

Udstyr til reducering af energiforbrug i kvægstalde

  Projektansvarlige: Merete Jensen

Institution(er): Videncentret for Landbrug Kvæg, samt Danmarks Kvægforskningscenter

Projektperiode: 2013 - 2014
 

Levende formidling af forskningsresultater »

 

Effektiv og levende formidling af forskningsresultater til kvægerhverv og samfund

 

Projektansvarlig: Linda S. Sørensen, KFC


Institution(er)
: LandTV og Kvægbrugets Forsøgscenter


Projektperiode: 2010-2013

 

Drejebog for gennemførelse af landbrugsbyggeri »

 

Udarbejdelse af drejebog til brug for landmænd, der går i byggetanker

 

Projektledelse:
Videncentret for Landbrug, Kvæg

 

Institution(er): KFC; VFL, Kvæg; LandboMidtØst


Projektperiode: 2010-2011


 

KFC's udvidelse i ord og billeder »

 

Her kan du finde information om KFC's byggeprojekt i 2009, hvor kostalden blev renoveret og udvidet.

 

Projekt-ansvarlig: Christian Børsting, KFC

 

Institution: KFC

Projektperiode: 2009

 

 

 
 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk