Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Transition køer – proteinniveau og optrapning af kraftfoder

- effekt af tildeling af bypass-protein og øget kraftfodertildeling efter kælvning

Projektets formål

- at undersøge betydningen af bypass-protein og øget kraftfodertildeling umiddelbart efter kælvning

 

Projektbeskrivelse

Forsøget omhandler fodring i tidlig laktation og er en del af projektet 'Optimering af produktion og velfærd hos ko og kalv omkring kælvning' . Køerne indgår sideløbende i et delprojekt omhandlende velfærd.

 

Med udgangspunkt i en energirig og vomvenlig (ludhvedebaseret) foderration som kontrol testes det hvorvidt:

 

• høj tildeling af by-pass protein med passende aminosyresammensætning de første 4 uger efter kælvning har positiv effekt på køer og mælkeproduktion;

 

• øget kraftfodertildeling/øget optrapningshastighed i robotten de første 4 uger efter kælvning har positiv effekt på mælkeproduktion og antal besøg i robotten.

 

Fodringsbehandlinger
Tre fodringsbehandlinger indgår de første 4 uger efter kælvning:

 

• KON: Kontrol, en nykælver grundblanding med ca. 25% af tørstof fra ludhvede og ca. 16,5% råprotein i tørstof.

 

• PROT: Protein behandling (baseret på kontrol) hvor AAT niveauet øges til ca. 22 g AAT/MJ ved tilskud af Protamyl/majsgluten 60/soypass som erstatter HP-pulp på TS basis.

 

• OPTRAP: Energi behandling (baseret på kontrol) hvor ekstra kraftfoder tildeles i robotten (300g/d optrapning i stedet for 150 g/d) således at 5 kg/dag opnås i stedet for 3 kg/dag efter 14 dage (startniveau 1 kg). Det ekstra kraftfoder tildeles i form af 2 kg valset byg.

 

Registreringer
Der indgår i alt ca. 120 køer i forsøget og der tages blod-, urin- og mælkeprøver hver uge. Endvidere bliver der indsamlet registreringer på foderoptagelse, foder, dyrevægt, mælkeydelse, mælkens sammensætning, huldbedømmelse, "halthedsscore", sygdomsbehandlinger og reproduktionskontrol. Efter den 4 ugers ’behandlingsperiode’ efter kælvning følges køerne yderligere i 3 måneder, hvor alle forsøgshold fodres med samme standard-laktationsblanding.

 

 

Udbytte af projektet

Strategier til fodring i tidlig laktation der er tilpasset energi og proteinbehov

 

 

 

 

 

 

Projektledere

Lone Hymøller og Martin Weisbjerg
Institut for Husdyrvidenskab - Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2012

 

Finansiering

Innovationsloven under NaturErhvervstyrelsen og Dansk Kvæg

 

 

Formidlingsarbejdet er:

 

Resultater / relaterede artikler

 

     

By-pass protein lige efter kælvning øger mælkeydelsen hos ældre køer, juni 2014

 

Bypass-protein og øget kraftfoder til nykælvere, marts 2012

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk