Råmælksmanagement – kvalitet, opbevaring og tildeling

 

 

Februar 2006

 

 

Et nyt specialeforsøg på KFC skal vurdere, om et Colostrometer og en hurtigtest til måling af IgG-indhold i råmælk er pålidelig nok til i praksis at vurdere, hvorvidt råmælk fra 1. udmalkning er af god kvalitet (IgG-indhold > 50 mg/mL). I øvrigt undersøges faktorer med indflydelse på råmælkskvaliteten og den passive immunoverførsel til kalve. Forsøget skal benyttes til at lave nogle endelige handlingsplaner til landmænd for, hvordan råmælk bør opbevares og tildeles kalven, således at kalvediarréer og andre kalvesygdomme forebygges.

 

 

Blodprøver skal vise om kalvens immunforsvar er godt nok

 

En god råmælksstrategi kan sænke kalvedødeligheden

 

Kalvedødeligheden i Danmark ligger på ca. 14% (105.000 kalve), hvoraf de 7% er dødfødte og de resterende 7% dør indenfor 6 måneder efter fødsel. Ofte er det kalvediarréer der ligger til grund for denne høje dødelighed. En god råmælksstrategi og god hygiejne i kalvens nærmiljø er blandt de faktorer, der kan forebygge høj forekomst af kalvediarréer.

 

 

 

         

 

Råmælkskvaliteten varierer

 

Hvor man førhen var meget opmærksom på, hvor lang tid der gik mellem kalvens fødsel og det første råmælksindtag, og hvor stor mængde, kalven havde drukket, flyttes fokus i dag også over på råmælkens kvalitetsmæssige afvigelse mellem køer. Studier har vist, at 1.- og 2.-kalvs køer producerer kvalitetsmæssigt dårligere råmælk end 3.- og ældre kalvs køer. Af andre faktorer med indflydelse på råmælkskvaliteten kan nævnes fodring, goldperiodens længde, kælvningsforløbet samt perioden mellem kælvning og 1. udmalkning.

 

 

Det er vigtigt at kalven får råmælk af god kvalitet

 

 

Forsøget på KFC

 

Projektet tester råmælkskvaliteten fra 1. udmalkning fra samtlige kælvninger på KFC i perioden 6. januar-1.maj 2006 med flydevægt (ColostrometerTM) og en kommerciel tilgængelig hurtigtest (’Colostrum Bovine IgG Midland Quick Test’). Kalvenes råmælksforsyning testes 2 dage senere med en hurtigtest (’Whole blood Calf IgG Midland Quick Test’), der måler IgG-indholdet i fuldblod. Forsøget skal vise, om de to tests til bedømmelse af råmælkskvalitet er egnede som pålidelige hurtigtests i praksis til vurdering af, hvorvidt råmælken er af god kvalitet. Yderligere undersøges hvilke managementfaktorer, der har indflydelse på råmælkskvalitet og passiv immunoverførsel til kalve. Fund fra forsøget skal indgå i en handlingsplan til landmænd, der giver nogle retningslinier for god råmælksopbevaring og –tildeling. Endeligt skal handlingsplanen afprøves i en demonstrationsbesætning med kalvediarré-problemer.

 

Resultater/relaterede artikler:

 

Opvarmning af råmælk - beskrivelse 2006

 

God råmælkshåndtering 2006

 

Opvarmning af råmælk-resultater 2007

 

 

 

 

Flydevægten er et af midlerne til at vurdere råmælkens kvalitet

 

Yderligere oplysninger

 

Nicola Gareissen, Stud.med.vet, cola@dsr.kvl.dk

Kenneth Krogh, Dansk Kvæg, kek@landscentret.dk