Optimeret kødkvægsproduktion

 

Optimeret kødkvægsproduktion i kombination med pleje af naturarealer

 

 

 

 

Projektets formål

at demonstrere, hvordan pleje af naturarealer med ammekøer kan kombineres med høj produktivitet og god slagtekvalitet af de producerede kødkvægsungtyre og samtidig sikre en bæredygtig økonomi både i ammekoleddet og i slutfedningsleddet.

 

Projektbeskrivelse

Da ammekosektoren ændres i disse år, grundet afkoblingen af støtten, er det vigtigt at få en god og stabil økonomi i produktionen. Mange ammekoproducenter overvejer derfor, om det er økonomisk rentabelt for dem at tilbyde at pleje naturarealer og i givet fald, hvordan en sådan produktion skal gennemføres. Det er derfor interessant at undersøge naturpleje med ammekøer i kombination med en specialiseret kødproduktion baseret på tyrekalvene.

 

Forsøget på KFC afprøver to forskellige fravænningsstrategier. En hvor kalvene bliver fravænnet med 3 måneders alderen og en hvor kalvene fravænnes ved 6 måneders alderen. Det indgår i alt 48 kalve i forsøget i år.

 

Alle kalve slutfedes på KFC, hvor de er opdelt på 3 fodringsstrategier:

 

a.       Kraftfoder og halm

b.       En fuldfoderration af kraftfoder og 1. slæt græsensilage

c.       Separat tildeling af en fast mængde kraftfoder samt fri adgang til 1. slæt græsensilage

 

Da ammekøer som oftest er af mange racer og racekombinationer, er der også i dette forsøg taget flere forskellige typer af kalve ind.

Kalvene i dette forsøg er af følgende racer:

Hereford, Charolais, Simmental, Korthorn og krydsninger af Hereford/Limousine, Charolais/Simmental og Limousine/Simmental.

 

Kalvene slagtes i forhold til hvilken race de tilhører så den enkelte kalv opnår den optimale vægt for racen.

 

Efter endt forsøg undersøges og rapporteres følgende:

 

1.       Den samlede økonomi i at producere kødkvægskalve i to forskellige fravænningssystemer, dvs. når tyrekalvene fravænnes ved enten ved 3 måneder eller ved 6 måneder og derefter slutfedes på stald.

 

2.       Hvordan slagtekalvenes produktivitet (tilvækst, foderoptagelse, fodereffektivitet og slagtekvalitet) påvirkes af fravænningsstrategien og foderstrategien under slutfedningen.

 

 

 

Projektleder

Anne Mette Graumann,

AgroTech,

E-mail: amg@agrotech.dk

Tlf.: 8743 8447 /3092 1729

 

Deltagere

AgroTech,

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2007-2009

 

Finansiering

Kvægafgiftsfonden

 

Resultater / Relaterede artikler

 

Mere om projektet…

 

Poster 2007 (PDF)

 

Poster 2008 (PDF)

 

Penge i hurtig fravænning af ammekalve, marts 2008

 

Skal kødkvægskalve fravænnes tidligt eller sent?, februar 2010

 

Fodringsstrategier til fravænnede kødkvægskalve, april 2010