Digital dermatitis hos malkekøer

 

 

Sygdomsdynamik ved digital dermatitis hos malkekøer

 

 

 

Projektets formål

- at belyse sygdomsdynamikken ved digital dermatitis herunder udvikling og varighed af symptomer

 

Projektbeskrivelse

Digital dermatitis er en infektiøs lidelse der giver betændelse i huden omkring klovene. Den præcise årsag er endnu ikke fuldstændigt klarlagt.  Hudbetændelsen volder køerne smerte og kan give varierende grader af halthed og ydelsestab. Mere viden om sygdommens dynamik kan bidrage til mere valide beregninger af de økonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser og desuden anvendes i udvikling af behandlinger og forebyggende tiltag.

 

Forsøget finder sted i perioden juli 2007 til august 2008 hvor alle køer på KFC bliver fulgt ved månedlige klovbeskæringer/klovvaske.

 

Ved klovbeskæring/klovvask vurderes klovenes tilstand både hvad angår digital dermatitis og andre klovlidelser. Desuden vurderes halthed på alle køer hver 14. dag og besøgsfrekvensen i malkerobotten vil også indgå i udvalgte perioder.

 

Udbytte af projektet

Det forventes, at projektet kan bidrage med viden om udvikling og varighed af symptomerne ved digital dermatitis og dermed generere basisviden for yderligere studier af behandling og forebyggelse af digital dermatitis.

 

Forsøget er integreret i projektet SundKlov 4a der er en del af Projekt SUNDKLOV. 

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Bodil Højlund Nielsen, Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

Deltagere

DJF, Aarhus Universitet ved: Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring

 

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

1. juli 2007 – 31. august 2008

 

Finansiering

Projekt SUNDKLOV.

 

Resultater/ relaterede artikler

 

Nul tolerance over for digital dermatitis, juni 2012

 

Se Billedatlas over klovsygdomme: "Nordisk Klovatlas 2011"

Læs tidligere omtale af projekt SUNDKLOV her.

 

Bog om resultaterne: Klovsundhed i malkekvægsbesætninger, 2009.