Ernæringsmæssige muligheder for optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst hos slagtekalve

20. oktober 2002
Leverbylder hos slagtet ungtyr
Det overordnede formål med forsøgene, som allerede er startet på KFC, er at finde en optimal fodring af kalve / ungtyre for at undgå sur vom (acidose), leverbylder, trommesyge, forfangenhed (laminitis) mm. En reduktion i frekvensen af leverbylder og øvrige lidelser vil medvirke til en bedre velfærd hos kalvene, en bedre etisk produktkvalitet samt forbedre mulighederne for en bedre indtjening i slagtekalve/ungtyreproduktionen.

Forsøgene sigter mod at kunne kontrollere de eventuelle negative effekter ved at anvende store mængder korn og kraftfoder, dvs. "problemfri kornfodring". Heri ligger en erkendelse af, at tyrekalve og ungtyre stadig skal kunne opnå en høj tilvækst, men at det gælder om at få afbalanceret kraftfoderdelen fx med brug af roepulpetter og grøntpiller og samtidig få øget strukturfoder-optagelsen (fx halm, hø eller ensilage), så fodringen bliver problemfri.


Projektet omfatter 3 delprojekter:

·         De igangværende forsøg, som omfatter slagtning af ungtyre ved ca. 450 kg, fortsætter indtil 2003. Ungtyrene fodres med to forskellige kraftfoderblandinger, og to forskellige halmrationer.
Download posterne 'Leverbylder hos tyrekalve' og ’Fiberrigt foder giver færre leverbylder (2005)’ og læs mere om resultaterne.

 

·         Forsøg med store ungtyre (550-600 kg), som sættes i gang i foråret 2003. Forsøgene skal undersøge mulighederne for at producere dansk kvalitetsoksekød på unge dyr, da der i dag importeres en del tysk oksekød. Ungtyrene vil efter kalveperioden bl.a. blive tildelt majsensilage som grovfoder op til ca. 400 kg. Herved forventes en reduktion af stofskifte-problemerne og dermed en reduktion i forekomsten af leverbylder. Der foretages en slutfedning inden slagtning for at opnå en god spisekvalitet. Forsøget gennemføres som et samarbejdsprojekt med Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde. Se posteren fra Åbent hus 2005 om produktion af store ungtyre.
Læs mere om delprojektets baggrund og detaljer her.

 

·         Forsøg med ungtyre på 450 kg, som skal fodres med forskellige kombinationer af majsensilage (fast mængde eller ad libitum) og kraftfoder i automat (fast mængde eller ad libitum).

 

 

Resultater/relaterede artikler:

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

Leverbylder hos tyrekalve, 2005 (PDF)

 

Fiberrigt foder giver færre leverbylder, 2005 (PDF)

 

Produktion af store ungtyre, 2005 (PDF)

 


Projektansvarlig: Seniorforsker Mogens Vestergaard, Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi

Email: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk