Forsegling af patterne ved goldning

 

November 2004

 

En stor del af yverbetændelserne i goldperioden og de første måneder efter kælvning skyldes nyinfektioner i goldperioden. Årsagen kan være at en stor del af køerne (SDM ca. 20%) stadig har åben pattekanal op til 50 dage efter goldning, eller at de slet ikke danner en naturlig keratinprop, der skal hindre bakterier i at trænge ind.

 

Orbesealer  er et intern patteforseglingsmiddel, der blev markedsført af Orion i foråret 2004. Orbesealer-behandling er et nyt princip til forebyggelse af nyinfektioner i goldperioden. Princippet består i at en voks/bismut opløsning med tandpastalignende konsistens sprøjtes ind (ved god hygiejne) i patten umiddelbart efter sidste malkning ved goldning. Produktet kommer herved til at fungere som en kunstig keratinprop, der har til hensigt at hindre udefra kommende infektioner i at trænge ind. Opløsningen forbliver på stedet ind til det udmalkes lige efter kælvningen. Da præparatet ikke indeholder medicin og ikke er opløseligt og derfor ikke fordeler sig i dyret er der ingen tilbageholdelsestid for mælk og kød.

 

På KFC vil ca. 100 goldkøer i en periode på ca. 1 år blive udsat for en behandling med intern patteforsegling med Orbesealer i den ene yverhalvdel (den anden yverhalvdel vil herved være kontrol). Alle de øvrige goldbehandlingsrutiner herunder antibiotikagoldbehandling af køer med højt celletalsværdi (CTV > 3) fortsætter uændret. Effekten af Orbesealer testes i forhold til de enkelte køers mælkeflow under malkning for at belyse, om det især er ’blødmalkede’ køer, der lægger mælken hurtigt ned, som kan have gavn af denne behandling.

 

Forsøgsplanen

 

Poster fra Åbent hus 2005

 

Se resultater

 

Flere oplysninger:

Kenneth Krogh, Dansk Kvæg

E-mail: kek@landscentret.dk

Christian Børsting, KFC

E-mail: ChristianF.Borsting@agrsci.dk