Diagnostik af børbetændelse

 

Undersøgelse af risikofaktorer for udvikling af børbetændelse samt sygdommens effekt på koens cyklusaktivitet efter kælvning

 

 

 

Projektets formål

 

·          At identificere agens (bakteriefloraen) ved børbetændelse (metritis)

 

·          At belyse risikofaktorer for udvikling af børbetændelse, herunder negativ energibalance

 

·          At fastlægge effekten af børbetændelse på længden af perioden uden cyklusaktivitet efter kælvning.

 

 

 

Projektbeskrivelse

Børbetændelse er en hyppigt forekommende, meget tabsgivende sygdom i danske malkekvægsbesætninger. Etablering af en infektion i børen efter kælvning kan påvirke den efterfølgende reproduktion i negativ retning, for eksempel ved at forlænge perioden efter kælvning hvor koen er anøstral, dvs. ikke kommer i brunst. Dette vil alt andet lige forlænge antallet af tomdage.

 

I projektet undersøges køerne ugentligt efter kælvning, blandt andet ved vurdering af børflåd, og der tages prøver til undersøgelse (T-RFLP) af bakteriefloraen.

 

Ved brug af analyser på mælken kan der gives et meget nøjagtigt billede af koens hormonelle tilstand (progesteron-målinger) og energi status (BHB-målinger).

 

 

 

Udbytte af projektet

Forebyggelse af børbetændelse er vigtig, og vil kunne fremmes ved at klarlægge, hvilke risikofaktorer der er de vigtigste. Når vi får kendskab til de hyppigste agens (bakterieflora), vil også behandlingen kunne optimeres.

 

 

 

Projektleder

Karina Elkjær, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring; Århus Universitet

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Dansk Kvæg og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2008-2012

 

Finansiering

Dansk Kvæg.

Formidlet med støtte fra
EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Resultater / relaterede artikler

 

Børbetændelse påvirker reproduktionen, poster, september 2012

 

Børbetændelse påvirker reproduktionen markant, august 2012

 

 

Bakterierne blomstrer i børen, april 2011