Problemfri kornfodring af slagtekalve

6. maj 2002

slagt1.jpg (52656 byte)
Bredt samarbejde om leverbylder

Ungtyrene i projektet "Problemfri kornfodring" blev i starten af april slagtet på DJF’s slagteri i Foulum. Ved slagtning fandtes både leverbylder og formaveforandringer. Om det er direkte relateret til fodringen på de forskellige forsøgshold, er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget om. Endelige resultater forventes tidligst i slutningen af 2002.

Efter slagtningen ligger der en omfattende registrering og undersøgelse af organerne og deres forandringer forude. Flere parter er involveret i projektet, hvor undersøgelserne både omfatter formave-, lever-, blod- og klov- undersøgelser.

KVL undersøger klovene. DVI (tidligere SVS) er involveret i kortlægningen af af leverbylde-forekomsten. Fra DJF medvirker Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi og Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd, der undersøger levervæv for enzymer af betydning for leverstatus.

De mange delundersøgelser i forsøget bidrager med en bedre beskrivelse af hvilke forhold ved lever, formaver og klove samt i blodet, der har sammenhæng til forekomst af leverbylder. Det giver mulighed for at komme tættere på en sammenhæng mellem årsager i relation til fodring, produktionsegenskaber (fx tilvækst og foderudnyttelse) og forekomst af leverbylder.

Melasse øger optagelse af halm

Der var kun mindre forskelle på ungtyrenes tilvækst mellem de fire forsøgshold (se: Forsøg vedrørende "Problemfri kornfodring"). Foderoptagelsen af forsøgskraftfoder med grøntpiller og roeaffald var imidlertid ca. 1 FE højere end optagelsen af normal kraftfoderet med høj andel af kornstivelse. Tilsætning af melasse til snittet halm betød, at optagelsen af halm blev mere end fordoblet. Disse foreløbige resultater kan dog ændres noget ved den endelige statistiske analyse på grund af udsættelse af flere syge dyr under forløbet. (Lungebetændelse og coccidioseangreb)

 

Tidligere beskrevet i forbindelse med forsøget

·        Problemfri kornfodring af slagtekalve

Resultater/relaterede artikler:

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

Fiberrigt foder giver færre leverbylder, 2005 (PDF)


Leverbylder hos tyrekalve, 2005 (PDF)

 

Projektdeltagere:

DJF
Mogens Vestergaard (projektkoordinator), 
H. Refsgaard Andersen og Kirstine Flintholm Jørgensen, Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi.
Opgørelse af produktions- og slagtekvalitetsdel samt blodprøver og analyser i blodplasma.

Jens Bech Andersen og Klaus Lønne Ingvartsen, Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd .
Undersøgelse af enzymaktiviteter m.m. i levervæv og i blodplasma.

KVL
Nynne Capion, Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed/Klinisk Institut og Pia Haubro Andersen, RAPH og Klinisk Institut
Undersøgelse af klove under vækstforløbet og klove og led ved slagtning

DVI 
(Danmarks Veterinær Institut tidl. SVS)
Hans Henrik Dietz (patolog)
Undersøger leverne for leverbylder.