jersey i blaa kasse.jpg (55844 byte)CLA i mælk kan måske forebygge sygdomme hos mennesker

15. januar 2002

I et forsøg der netop er startet på KFC undersøger vi, hvordan fodring med forskellige vegetabilske fedtkilder påvirker indholdet af CLA (konjungeret linolsyre) i mælk. CLA er en interessant fedtsyre i mælk, da den muligvis kan forebygge visse sygdomme hos mennesker, for eksempel diabetes og kræft. Mælk er den vigtigste kilde til CLA i den humane ernæring.

Forsøget omfatter 80 køer af racerne SDM, RDM og Jersey. Indholdet af CLA i mælken hos et kontrolhold, der ikke får fedttilskud i foderet, sammenlignes med tre hold, som får tilskud af fedt. Fedtet gives i form af rapskage, sojabønne eller solsikkefrø på et niveau svarende til ca. 45 gram fedtsyrer/FE. Mælken analyseres for CLA, transfedtsyrer og langkædede fedtsyrer.

Flere oplysninger: MartinT.Sørensen@agrsci.dk