Behandling af yverbetændelse ved alarm fra Herd Navigator

 

Effekt af tidlig behandling af yverbetændelse ud fra alarmer fra Herd Navigator systemet

 

 

 

Projektets formål

- at vise om behandling af yverbetændelse (mastitis) er mere effektiv når behandlingen baseres udelukkende på måling af LDH vha. Herd Navigator systemet - sammenlignet med hvis der afventes synlig yverbetændelse med forandring i mælken før behandling påbegyndes.

 

Behandlingens effektivitet vurderes med hensyn til helbredelse, mælkeproduktion og samlet antibiotikaanvendelse.

 

 

Projektbeskrivelse

Herd Navigator systemet, der er installeret på Kvægbrugets Forsøgscenters VMS mælkerobotter, måler bl.a. laktat dehydrogenase (LDH) i forbindelse med malkning og giver alarm ved forhøjet risiko for mastitis. I en del tilfælde kan systemet påvise en begyndende infektion adskillige dage før, der er synlige forandringer i mælken.

 

Forsøget inkluderer alle køer på KFC, der er fri for yverinfektioner på dag 3-5 efter kælvning. Ved mastitisalarm fra Herd Navigator systemet udtages mælkeprøver fra alle kirtler. Derpå udpeges koen enten til øjeblikkelig antibiotikabehandling eller til behandling, når de første synlige sygdomstegn viser sig.

 

Forsøget forløber parallelt med et lignende forsøg i fem andre besætninger.

 

 

 

Yderligere oplysninger

Herd Navigator systemet markedsføres i Danmark af Herd Navigator Danmark A/S (www.Herdnavigator.com), hvor yderligere information om systemet er tilgængelig.

 

Projektet er del af et større forskningsprojekt BIOSENS II.

 

 

 

 

Projektleder

Torben Werner Bennedsgaard, Aarhus Universitet,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Husdyrbiologi og -sundhed
Tlf: 8999 1541,

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2009-2011

 

Finansiering

Innovationsloven, Dansk Kvæg, DJF, Lattec I/S samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Relaterede artikler

Fra BIOSENS til Herd Navigator 2009

 Herd Navigator har fået Agromekprisen 2008

 Forskningsresultater 2007

Progesterontest 2005

 Mastitistest 2005

 Biosens september 2003