Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Positionering af køer

- afprøvning af nyt overvågningsudstyr til kvægstalde

Projektets formål

- - At afprøve og udvikle udstyr, som billigt og effektivt kan hjælpe kvægbrugeren til at skabe overblik over køerne i det daglige arbejde

 

 

Projektbeskrivelse

Systemet er designet til i realtid, at vise hvor de enkelte dyr findes i stalden. Systemet sender hvert sekund besked om, hvor i stalden koen befinder sig samt information om generel aktivitet. KFC’s personale skal afprøve, hvordan udstyret fungerer i forhold til at finde ’hentekøer’, der ikke er kommet til malkerobotten i tide, og til at forskerne hurtigt kan finde dyr, som de skal have fat i til udtagning af diverse prøver, f.eks. blod, urin, gødning. Det skal også undersøges, om systemet kan dokumentere, hvor dyrene har opholdt sig i specifikke perioder, hvilket er vigtigt i forsøg med fokus på køernes ’tidsbudgetter’.

 

Det er målet at udvikle systemet med henblik på, at
• Måle tid ved foderbordet, der er dokumenteret som en god indikator for foderoptagelsen, dvs. syge dyr kan afsløres i tide
• Måle tid ved foderbordet som indikator for foderoptagelsen i praksis til brug i avlsarbejdet, hvorved det i modsætning til tidligere vil blive muligt at avle efter bedre foderudnyttelse ved køerne
• Studere dyrenes sociale adfærd, f.eks. hvem følges de med efter gruppeskift
• Lave bruntsobservation af køerne


Udbytte af projektet

Systemet til positionering af køerne vil bl.a. opfylde et behov for at holde øje med den enkelte ko’s foderoptagelse og brunst. Systemet har god chance for at være både robust nok og billig nok til at kunne anvendes i praksis. Det har mange kvægbrugere savnet lige siden køerne blev flyttet fra de gamle bindestalde til de moderne løsdriftsstalde.

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

Deltagere

MKW electronics GmbH, Østrig og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2013 - 2014

 

Finansiering

Foreningen PlanDanmark

 

 

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Læs om perspetiverne i systemet i firmafolderen om ”smartbow”

 

Omtale af projektet, november 2013

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk