Kvægbrugets Forsøgscenter - Maskiner og teknologi


 

Maskiner og teknologi

 

 

Styringsredskaber og staldteknik

ams
Se video...»

 

 

AMS - DeLaval
Automatisk malkningssystem

Mere information

Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter? 2011 ...»

Nedkøling påvirker mælken: 2010...»
Celletalsmåler- et godt supplement til cowmon:2009..»

Nye robotter: 2008...»
Koens tidsbudget: 2007...»

Kraftfoder i AMS: 2006a...», 2006b...», 2008...»

Kraftfoderets smag: 2006...», 2008...»

Automatisk vejning i AMS: 2005...»

herd


Herd Navigator - DeLaval
Automatisk overvågning i AMS'en

 

Mere information
Hvornår er koen virkelig i brunst: 2011 ...»

Herd Navigator på vej ud i verden: 2010 ...»

Udvikling af overvågningsteknologi: 2010... »

Ny malkerobot på KFC: 2008...»

Malkekoen online: 2007...»

Poster: 2007...»
Tidliger omtale af projekt BIOSENS: 2003...»

 

Celletalsmåler - DeLaval
U
dstyr til AMS'en

 

Mere information
Kan celletalsmålinger bruges i beregning af avlsværdier? 2011...»

Celletalsmåler – et godt supplement til cowmon: 2009...»

 

Aktivitetsmåler - ALPRO
Brunstobservation

Mere information

Koens tidsbudget: 2007...»

Selektion for tidlig brunst: 2006...»

Brunstkontrol: 2002...»

 

Aktivitetsmåler - IceRobotics
Stå- og liggeadfærd

 

Mere information

Koens tidsbudget: 2007...»

Måling af køers hviletid: 2007...»

     
 

Positionsbestemmelse - BlipNet og BlueTooth

Køers opholdstid i forskellige staldafsnit


Mere information


Metode kan udpege halte køer: 2010... »

Hvor er køerne og hvad laver de? 2010...»

Koens tidsbudget: 2007...»

Køer bruger Blue Tooth: 2005...»

Mere overvågning af køer: 2004...»

 

 

 

Trådløs dataregistrering - Kvikkoen

Indtastning af data i stalden

 

Mere information

 

KFC med til at udvikle Kvikkoen: 2006...»

 

Foderkasser - Insentec

 

Mere information

 

KFC's computerstyrede fodringssystem: 2010...»

Fodringsstrategier i fremtiden: 2002...»

 

 

Videoovervågning
Overvågning af staldafsnit, fjernstyring og fejlfinding

 

Mere information

 

Overvågningskameraer på KFC: 2008...»

Kraftfodertildeling i AMS: 2006...»

Se video af kælvning her...» (knap 4 min.)

 

     
 

Vægt i AMS - Danvægt

Vægt under pladerne i AMS'en vejer køerne ved hver malkning


Mere information

 

Automatisk vejning i AMS 2005...»

 

Klovvasker i AMS’en - Staldmæglerne A/S

Seks dyser kan sprøjte vand, sæbe og klovplejemiddel på klovene under malkningen.

 

Mere information

 

Nye klovvaskere i malkerobotterne: 2009...»

 

Kraftfoder-returvægt - selfmade

Evt. returfoder vejes automatisk – sygdomsfinder m.m.

 

Mere information

 

God smag i kraftfoderet betaler sig: 2008...»

Flere besøg i AMS med mere kraftfoder: 2008...»

 

Mælkesutteautomater - Calvex

Individuel fodring af småkalve

 

Mere information

Sygdom ændrer kalves adfærd: 2010...»

System til sygdomsovervågning: 2007...»
Sygdomsovervågning: 2005...», 2006...»

Tilvænning til sutteautomater: 2001...», 2005...»

Virkning af alder v. indsætning: 2003...»

Kalveadfærd og sutteautomater 2002...»

 

 

Mælkeprøver

Automatisk udtagning af mælkeprøver

 

Mere information

Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter? 2011 ...»

Nyt udstyr til mælkeudtagning 2007...»

Nyt mælkerum til kølede prøver 2007...»

Resultater fra BIOSENS 2007...»

Køers reproduktionsstadie 2005...»

 

 

Udstyr til håndtering af råmælk - Calvex

Udstyret består af engangsposer, kassette, påfyldningsstativ samt vandbad.

 

Mere information

 

Nyt udstyr til håndtering af råmælk: 2009...»

 

Skraberobot - Lely

Robot skraber spalterne rene i kostalden

 

Mere information

 

Skraberobot giver rene spalter: 2006...»

  Strømaskine - JHminiStrø

Strøelse til sengebåsene i kostalden

 

Mere information

 

Ny strømaskine i kostald: 2006...»

 

Strømaskine - Mullerup

Snittet halm fra bigballer til dybstrøelse i ungdyrsstalden

 

Mere information

Gode erfaringer med strømaskine...»

 

Automatiske gardiner - Dan Egtved

Bidrager til godt indeklima

 

Mere information

 

Automatiske gardiner: 2006...»

 

Foderblander -JF-vogn

Fremstilling af foderblandinger. Korrekt afvejning.

 

Mere information

 

Fuldfoderblanders nøjagtighed: 2007...»

 

Foderblander - Cormall

Fremstilling af foderblandinger

 

Mere information

 

Fuldfoderblanders nøjagtighed: 2007...»

 

Foderblander - RIOH

Fremstilling af små mængder foderblandinger

 

Mere information

 

Ny foderblander på KFC: 2005...»

 

Mineralvægt - Selfmade

 

Vægten bruges til vejning af små mængder fx mineraler.

 

Vandpåfylder til foderblander - Selfmade

 

” Vandpåfylderen ” består af et rør, iboret en række huller. Røret er frostsikret via tilbageløb, så røret kan tømmes helt for vand

 

 

 

Ventilatorer - Rotor

Intern ventilation som supplerer naturlig ventilation i kostalden

 

Mere information

Ventilatorer i sommervarmen: 2004...»

Ventilatorer til luftcirkulation: 2004...»

 

 

Kobørster - DeLaval

Automatisk børstning, som aktiveres af koen selv

 

Mere information

 

Kobørsterne kører døgnet rundt: 2005...»

Se demonstrations-video her...»

 

 

Fejekost - SweepEx

Renholdelse af store arealer

 

Mere information

 

Nye fejeredskaber 2007...»

 

Feje-/ sugemaskine - Egholm

Renholdelse af gang og foderkasser

 

Mere information

 

Nye fejeredskaber: 2007...»

Bedre arbejde – mindre tid: 2002...»

 

 

Håndteringsgang - selfmade

Drivgang i ungdyrstalden til flytning, vejning m.m.

 

Mere information

 

Håndteringsgang og sikkerhed 2006...»

 

Vægt i håndteringsgang

Til vejning af dyrene i ungdyrsstalden

 

Mere information

 

Vægtenhed i håndteringsgang: 2006...»

 

Nødstrømsanlæg - VISA

Nødstrømsanlæg til sikring af al elektronisk udstyr samt dataopsamling ved evt. strømsvigt

 

 

Mere information

 

Nødstrømsanlæg sikrer alle data: 2008...»

   

 
 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk