Stor faglig interesse for KFC’s nye strømaskine i kostalden

 

November 2006

 

Gennem de seneste måneder har der været stor interesse for den nye strømaskine i kostalden på KFC. Den blev sat op i juli måned i år, og allerede efter de første måneder har der været flere, der har vist stor interesse for den. Dens automatiske og nøjagtige udstrøning har været til gavn for både ko og mand. Tidligere kørte man strøelsen ud med en vogn (Clean girl) 1-2 gange om dagen. I dag gøres det automatisk 3-5 gange dagligt (gentaget flere steder). En klar lettelse for personalet på KFC.

 

 

  

  Den nye strømaskine                                 Clean girl - den før anvendte strø-/fejemaskine

 

 

Præcision

Indstillingsmulighederne er simple, men tilstrækkelige. I det daglige kører strømaskinen 3-5 gange igennem kostalden. Den kan indstilles til at udstrø forskellige mængder i forskellige dele af stalden og ligeledes kan antal strøninger pr. dag varieres i de forskellige dele af stalden. Strømaskinen kører på en hængebane, der er hængt op over hver ’dobbeltrække’ af køer på KFC, men den kan også indstilles til kun at strø til den ene side, hvis der også findes enkelt-rækker i stalden. Spredebredden kan indstilles, så den passer med båselængden, og så der ikke falder for meget ned i området foran køerne.

 

 

  

 

             

  Præcision er nøgleordet

 

 

 

Ændring af arbejdsrutinen

I stedet for at personalet skal ud med strøelsen de 1-2 gange dagligt, består arbejdet i at justere strømaskinens indstilling i forhold til de enkelte båse. Når maskinen ikke er ude med strøelse, er den parkeret i den ene ende af stalden, hvor den samtidig automatisk får fyldt nyt strøelsesmateriale i. Her skal personalet sørge for, at der er fyldt strøelsesmateriale i siloen, som med en snegl fører dette op i selve strømaskinen. Denne del har drillet en del, og er derfor løbende blevet ændret.

 

Effekter på køerne

I de første 3 måneder er der blevet brugt mere strøelse end tidligere. Vi har brugt ca. 650 gram (Knud vejer et par baller) høvlspåner pr. bås pr. dag i gennemsnit for malkende køer, goldkøer, kælvekvier og løbekvier. Maskinen kan også anvendes til snittet halm og savsmuld. Strøelsesmængden kan evt. reduceres, efterhånden som vi får tilpasset, hvor mange gange det er nødvendigt at strø i de enkelte afsnit.

 

 

    

      Silo til høvlspåner

 

 

 

 Automatisk fyldning af strømaskinen

 

Video med strømaskine i drift.

 

Hygiejnen i båsene er blevet forbedret, fordi der nu altid er strøelse i de fleste båse. Køerne er derfor også blevet renere på både kroppen og yverne samt på klovene. Dette kan dog delvis tilskrives, at vi ca. samtidigt har installeret en skraberobot som holder bedre rent på spalterne i forhold til rengøring med Clean girl, som vi gjorde før.

 

Den eneste umiddelbare ulempe ved strømaskinen er, at en del af strøelsen lander ovenpå køer, der står eller ligger i båsene. Dette problem er dog mindre i stalde, hvor maskinen kan strø, mens køerne er samlet til malkning. Der arbejdes i øvrigt på en løsning med et kamera, som observerer om der er køer i de enkelte båse. Strømaskinen skal derefter stilles så der ikke strøs i disse båse.

 

 

Yderligere oplysninger:

Driftsleder Peter Trier Rasmussen, KFC