Fuldfoderblanderes blandenøjagtighed

Juli 2007

 

KFC har foretaget en afprøvning af to typer fuldfoderblanderes evne til at blande foderet præcist. De to blandere var en JF PA 15 padleblander og JF VM 14 vertikalblander fra JF-STOLL. Begge blandere havde en tilfredsstillende evne til at blande foderet præcist både i portioner på 500 kg og portioner på 3000 kg.

 

 

JF PA 15 padleblander

 

JF VM 14 vertikalblander

 

Afprøvningen fandt sted med KFC’s normale fuldfoderblanding til malkekøer i blandinger med henholdsvis 3000 kg og 500 kg. Der blev tilsat 15 kg udsædsærter per tons foder. Læsserækkefølgen for fodermidlerne var følgende: valset byg, roepiller, sojaskrå, mineraler + ærter og til sidst græs- og majsensilage. Efter at alle fodermidler var læsset, blev der i alle fire tilfælde blandet i fem minutter med 400 omdrejninger på PTO-aksen.

 

Foderblandingen blev lagt ud i fire lige store rækker, hvorefter der blev taget 5 kg’s prøver fra hver række. Af hver af de 5 kg, blev ærterne talt op og procentandelen af ærter i den enkelte prøve blev beregnet. Forventningen var, at der var 25% af de optalte ærter i hver prøve.

 

Både padleblanderen og vertikalblanderen var tæt på at opfylde denne forventning, De enkelte rækker varierede imellem 22,5 og 27,4 % i padleblanderen og 22,2 og 28,6 % i vertikalblanderen. Af ukendte årsager var variationen størst for padleblanderen ved den store portion, hvorimod variationen var størst ved den lille portion i vertikalblanderen.

 

 

Foderblandingen udlagt i fire lige store rækker. Der blev taget 5 kg’s prøver fra hver række.

 

Den opnåede blandenøjagtighed anses i alle tilfælde for tilfredsstillende, da køerne har adgang til foderkasser fyldt med foder fra alle dele af læsset. Eventuelle små forskelle igennem læsset bliver derved yderligere udjævnet. Således vil det foder den enkelte ko optager, have en sammensætning, som ligger meget tæt på det planlagte. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvordan man iblander de fodermidler, som kun udgør en meget lille del af blandingen. F.eks. er det væsentligt, at de små mængder mineraltilskud kommer i sammen med de øvrige tørre fodermidler, så mineralerne ikke risikerer at ligge i små lommer i blandingen.

 

Tabel. Procentandel af de optalte ærter i de 4 prøver udtaget fra de 1., 2. 3. og 4. fjerdedel af det blandede foder.

 

Padleblander

Vertikalblander

Portion, kg

500

3000

500

3000

Prøve 1

25,1

27,4

22,2

25,3

Prøve 2

24,5

24,7

23,3

23,2

Prøve 3

24,4

25,4

25,9

25,5

Prøve 4

26,0

22,5

28,6

26,0

I alt

100

100

100

100

 

 

Padleblanderen har kørt på KFC siden starten af 2000, mens vertikalblanderen er købt ind i 2006. Vertikalblanderen, som kan laste op til 14 m3, har udtagelige knive på de roterende snegle, der gør, at den kan snitte lang halm både fra rundballer og bigballer. På KFC har man fjernet de fleste knive, da der ikke anvendes lang halm i blandingerne, og ikke mindst fordi flere knive giver en for høj risiko for at foderets struktur ødelægges, hvis der blandes ud over de fem minutter. Blanderen er rigtig god til at tømme sig, hvilket er særligt væsentligt til blanding af forskellige blandinger til fodringsforsøg. Vertikalblanderen har fire vejeceller, én i hvert hjørne af en fast ramme.

 

Vertikalblanderens ene snegl uden knive

Vertikalblanderens ene snegl med knive

 

Padleblanderen kan laste op til 15 m3 og har tre vejeceller. Det er vigtigt, at det vippelige kar står vandret for at få en korrekt vejning. Blanding sker ved, at padlerne løfter materialet, hvorefter det falder frit. Denne skånsomme behandling af foderet sikrer, at strukturen i foderet bevares.

 

 

Begge vogne er udstyret med et display/skærm, der springer med 1 kg’s interval. Dette garanterer imidlertid ikke, at vognene vejer med denne præcision. Derfor foretager vi hver måned tjek af vejecellerne ved at en person stiller sig op på ét hjørne ad gangen og én gang i midten. Alle disse vejninger skal give samme resultat, som den forud er målt på en kontrolleret vægt. Desuden kontrolvejes der enkelte gange med en større mængde af foder, som er afvejet på en kontrolleret brovægt.

 

 

 

Se også links:

http://www.jf-stoll.dk/Produkter/Fuldfodervogne/Vertikale%20snegleblandere/VM-2%20S.aspx

 

http://www.jf-stoll.dk/Produkter/Fuldfodervogne/Padleblandere/PA.aspx

 

Flere oplysninger:

Peter T. Rasmussen, Allan Mikkelsen og Jørgen Fogh Jensen

E-mail: PeterT.Rasmussen@agrsci.dk; Allan.Mikkelsen@agrsci.dk; JorgenF.Jensen@agrsci.dk