System til vurdering af køers reproduktionsstadie testes på KFC

 

Juni 2005

 

 

Ved Kvægbrugets Forsøgscenter testes der i øjeblikket et system, som kan fastslå, på hvilket reproduktionsmæssige stadie den enkelte ko befinder sig i. Det er seniorforsker Nic Friggens, Danmarks JordbrugsForskning, som står for forsøget. Forsøget er en del af BIOSENS projektet.

 

De stadigt større besætninger gør det vanskeligt for kvægbrugeren at opnå gode reproduktionsresultater på traditionel vis. Der er brug for et system, som både kan forudsige koens brunsttidspunkt, men også koens reproduktionsstadie på andre tidspunkter i cyklusen. Formålet med udviklingen af systemet er derfor, at få et sikkert redskab til at kunne forudbestemme køernes reproduktionsmæssige status.

 

 

 

Modellen anvender både nye og tidligere data på koen

 

Computermodellen analyserer primært på baggrund af målte progesteron-koncentrationer i mælken. Derudover kan modellen håndtere en række supplerende målinger, som f.eks. andre tegn på brunstadfærd og kælvningsproblemer. Den er dog også i stand til at fungere uden disse supplerende data.

 

 

Modellen er designet til at foretage nye beregninger, hver gang systemet modtager nye oplysninger på en ko. Det vil sige, at den hele tiden anvender både nye og tidligere værdier til at fastslå koens reproduktionsstadie. Herudover laver modellen nogle specifikke vurderinger af den enkelte ko eksempelvis ’risikoen for et øget antal dage til første brunst’ samt ’sandsynlighed for succes med en potentiel inseminering og efterfølgende drægtighed’.

 

Modellen styrer også udtagningshyppigheden af prøverne, alt efter hvad der er behov for. Det giver mulighed for at optimere modellernes nøjagtighed i relation til de omkostninger, der er forbundet hermed.

 

 

 

 

 

Modellens nøjagtighed

Modeltest på 120 køer viser, at ca. en tredjedel af de brunsttilfælde den fandt, ikke var opdaget ved hverken visuel observation eller ved hjælp af aktivitetsmåler. Modellen kunne desuden i de fleste tilfælde forudsige drægtigheder 25 dage efter inseminering.

 

 

Yderligere oplysninger hos Nicolas Friggens