Ventilatorer til luftcirkulation

 

For høj staldtemperatur kombineret med lavt luftskifte kan give varmestress hos kvæg. Det er specielt i brede eller underventilerede stalde problemet opstår. Som udgangspunkt bør man starte med at få den naturlige ventilation optimeret, inden der monteres ventilatorer. Naturlig ventilation kombineret med ventilatorer til at sætte gang i luften kan dog være nødvendigt i varme perioder om sommeren, hvor der er en meget tung og stillestående luft. I særlige tilfælde kan der evt. være behov for overbrusning i dele af stalden.

 

Usikkerheden om hvornår der skal laves ekstra ventilation eller overbrusning var baggrunden for at vi inviterede forskere, rådgivere og producenter af ventilation og overbrusningsanlæg til et Temamøde på KFC den 17 juni.  Mødet førte til opdatering af artikler om disse emner på Landbrugsinfo samt en artikel i Landbrugsavisen, så den nyeste viden straks kan komme i anvendelse (Links er givet nedenfor). På KFC overvejer vi også, om vi skal ændre på kostalden, der har net i siderne – men ingen muligheder for at rulle disse til side.

 

I pjecen ”Undgå varmestress" http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/abonnement/varmestress.pdf

er der givet en række tjekpunkter, som man bør gå igennem ved mistanke om, at køerne lider af varmestress.

 

Ventilatorer som hjælpemiddel
Ventilatorer kan bruges til at sætte gang i luften, eller med andre ord skabe cirkulation og forøge lufthastigheden. Brugen af ventilatorer bør ikke være første valg, men et supplement, hvis den naturlige ventilation ikke fungerer optimalt og der ikke er mulighed for at forbedre den. Køerne vil opleve den forøgede lufthastighed som en afkøling.
 
Der vil ofte være behov for flere ventilatorer i en stald. Ventilatorerne skal gerne kunne give en lufthastighed på mindst 0,5 meter pr. sekund i køernes opholdsareal.

 

Ventilatortyper
Aksialventilatorer er kendetegnet ved at have en meget stor kapacitet. De kan enten monteres så de sidder lodret eller vandret.

 

Kapaciteten på de lodrette er typisk fra 10.000 til 40.000 kubikmeter pr. time. Endvidere er kostprisen meget fornuftig. Ofte placeres der en eller to rækker af ventilatorer inde i stalden.

 

I figur 1 er vist eksempler på placeringer af ventilatorer, dvs. over sengebåserækker eller over ædeplads. Det er vigtigt at skabe ens klima i hele stalden, så køerne ikke kun foretrækker at være et sted. Det er især vigtigt med malkerobot, at der er et behageligt klima på opsamlingspladsen, så køerne vil komme til malkning.

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Mulige placeringer af lodrette ventilatorer samt afstand mellem dem.

 

Vandrette ventilatorer (’vifter’) er kendetegnet ved at de har en større diameter end de lodrette, og en kapacitet på ca. 200.000 kubikmeter pr. time. De vandrette ventilatorer monteres i midten af stalden. Systemet er baseret på, at luften i midten af stalden presses nedad, og herefter driver udad og op langs siderne. Dermed sættes luften i bevægelse i dyrenes opholdsområde. Der kan ved dette system være risiko for, at der på solskinsdage trækkes varme fra uisolerede tagflader ned i dyrenes opholdsområde. De vandrette ventilatorer kører med færre omdrejninger og dette vil sandsynligvis også give en længere levetid og mindre støj.

   

 

Figur 2: Vandret monteret ventilator

 

 

 

Yderligere baggrundsviden:

- Frisk luft giver bedre komfort – artikel Landbrugsavisen http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/info-byggeriogteknik/1355_jbr.htm

 

Ventilatorer til luftcirkulation – Læs

http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/info-byggeriogteknik/1356_jbr.htm

 

Overbrusning i varme perioder – læs

http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/info-byggeriogteknik/1279tsa.htm

 

Leverandøroversigt - se her

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Tlf. 8740 5572, e-mail: JBR@landscentret.dk

 

Christian Børsting, Kvægbrugets Forsøgscenter

Tlf. 8999 1310, e-mail Christian.Borsting@agrsci.dk