Overvågningskameraer på KFC

 

Oktober 2008

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter er der opsat overvågningskameraer i flere staldafsnit. Kameraerne er et uundværligt redskab i hverdagen, da det giver KFC’s medarbejdere mulighed for at følge både køer og teknik hjemmefra.

 

 

På KFC er der installeret videoovervågningskameraer i både kostald, ved malkerobotterne og ved kælvningsboksene. For personalet på KFC er overvågningsmuligheden en stor hjælp i det daglige arbejde, da det dermed er muligt at følge køerne og deres færden hjemmefra.

 

Kostalden

I kostalden er der sat kameraer med infrarød belysning op, hvormed det er det muligt også at følge køerne om natten. Det ene kamera er med lyd på, så det er muligt at høre, om køernes lydniveau er ”normalt” eller om der er mere støj i stalden, end der plejer at være. Kameraerne kan roteres rundt, så alle dele af stalden kan ses, hvilket hjælper personalet til hurtigt at få et overblik over, om der er ro i stalden.

 

Det er desuden muligt at zoome helt ned til at aflæse øremærker på den enkelte ko, således at eventuelle syge eller passive køer kan identificeres via kameraet. Derudover bruges kameraerne i stalden til at overvåge om skraberobot og strømaskine kører som de skal.

 

 

Med overvågningskameraet i kostalden kan der holdes øje med køer og teknik ned til mindste detalje… 

 

Malkerobotterne følges hjemmefra

I malkerobot-rummet er der opsat kameraer, som er et godt redskab til hjemmefra at kunne se dyrene, udstyret og til fejlfinding og reparation ved en alarm.

 

” Hvis der eksempelvis er en alarm på en af malkerobotterne er det muligt at zoome helt ind og tjekke om pattegummi og krave sidder korrekt og man kan hjemmefra se, hvilke udbedringer, der er nødvendige” siger fodermester Bjarne Sørensen.

 

 

Er der alarm på en malkerobot kan KFC’s medarbejdere kigge nærmere på problemet hjemmefra via overvågningskameraet…

 

Kælvningernes forløb

Overvågningskameraerne ved kælvningsboksene er også til stor gavn. Er der f.eks. en aftenkælvning i gang kan personalet tage hjem og følge kælvningsforløbet hjemmefra via hjemme-pc’eren og dermed vurdere, om der er behov for at skride ind.

 

Blå blink sladrer

Af hensyn til de ansatte har KFC udviklet en løsning, der er monteret på alle overvågningskameraer, således at en blå lampe blinker, hvis der er aktivitet på kameraerne og de dermed bruges af andre. På den måde er det let at se om ”man er på eller ej”.

 

 

Flere oplysninger

 

Jes Nielsen, IT-medarbejder

E-mail: Jes.Nielsen@agrsci.dk