Kobørsterne kører døgnet rundt

December 2005

 

 

 

KFC har fået opsat nye børster i kostalden – én i hver side.

 

Og man behøver ikke at vente længe for at se, hvordan børsterne virker i praksis. Køerne bruger dem flittigt og det er en fornøjelse at se på.

 

Børsten starter med at rotere ved berøring og kan svinge frit i alle retninger. Dermed kan koen blive børstet lige fra under hagen til hen over ryggen.

 

 

Tidsforbrug ved børsterne

Ved hjælp af videooptagelser har vi fået lavet en opgørelse over, hvor meget køerne bruger kobørsterne. Af den fremgår det, at børsterne snurrer i en stor del af samtlige 24 timer i døgnet.

 

Køernes tidsforbrug ved børsterne ligger på mellem 8-45 min pr. time (se figur). I 13 af døgnets 24 timer kører børsterne i mere end 30 minutter pr. time.

 

Tid på dagen

 

 

Populær kokomfort

Den tid, som køerne bruger ved kobørsterne, understreger, at køerne har stor lyst til at opnå en sådan komfort. Desuden hjælper børsterne med til at stimulere blod-cirkulationen hos koen samt at holde koen ren.

 

Se demonstrations-video her!

 

 

Flere oplysninger:

 

Peter T. Rasmussen

E-mail: PeterT.Rasmussen@agrsci.dk