Celletalsmåler – et godt supplement til cowmon

 

Februar 2009

 

Den daglige overvågning af de enkelte køers yversundhed er nu blevet yderligere styrket på KFC. Ud over værktøjet cowmon, som giver mastitisalarm, er der også koblet en celletalsmålerDeLaval robotterne. Den supplerende information om celletallet har allerede nu fanget enkelte køer, som ikke har fået en alarm på cowmon-listen.

 

 

Hidtil er der i den daglige overvågning af de enkelte køers yversundhed på Kvægbrugets Forsøgscenter blevet anvendt værktøjet cowmon, på DeLaval robotterne. Dette giver en alarm for køer der mistænkes for mastitis baseret på målinger af mælkens farve, ledningsevne og temperatur samt mælkeydelsen på den enkelte kirtel ud fra de foregående malkninger. Dermed kan fodermesteren danne en liste ordnet efter hvor stor risikoen er hos de enkelte køer.

 

Tilkobling af celletalsmåler

I den nye version af robotter, som KFC fik i efteråret 2008, er der også koblet en celletalsmåler på. Celletalslmåleren er en selvstændig enhed, som fungerer ved, at der for hver malkning udtages en lille analyseprøve af mælken, som sendes til målerenheden. Her bliver prøven fortyndet og føres videre til et lille kamera, som foretager celletalsmålingen. Resultatet herfra sendes videre til pc’eren.

 

Resultaterne fra denne analyse indgår pt. ikke i baggrunden for de mastitisalarmer, der kommer i cowmon. Til gengæld kan fodermesteren på cowmon-listen se celletalsresultatet for de enkelte køer. Det betyder, at denne information kan anvendes før fodermesteren beslutter om der skal foretages yderligere test. I enkelte tilfælde er der også køer med et højt celletal, som ikke har fået en alarm på cowmon listen.

 

Opfølgning

Næste skridt er i begge tilfælde at fodermesteren hver morgen går ud i stalden og finder den mistænkte ko og udmalker nogle stråler fra hver kirtel til en CMT (California Mastitis Test), hvor en væske skifter farver og viskositet, hvis der er tale om mastitis. Væsken fra hver kirtel scores derefter på en skala fra 1 - 5, og i fald scoren er oppe på 4 eller 5 foretages der en behandling af koen. Hvis scoren er på 3 holdes der særligt øje med den de kommende dage.

 

 

 

 

 

Flere oplysninger

 

Christian Børsting

 

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tlf: 4027 5008