Automatisk vejning i malkerobotten

December 2005

 

 

Det er muligt at registrere køers vægt automatisk ved at montere en elektronisk platformvægt under et Automatisk MalkeSystem. Sikkerheden på bestemmelse af den enkelte ko’s vægt i et sådant system er undersøgt på Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Undersøgelsen er lavet som et masterprojekt af Marianne Dyreholt. Den viser, at automatisk vægtregistrering er pålidelig, under forudsætning af at platformvægtens vejeplade er tilstrækkelig stor og hensigtsmæssigt udformet.

 

 

I undersøgelsen vejes køerne ved hvert AMS-besøg

På KFC er der monteret en elektronisk platformvægt under AMS-boksene. Således bliver køerne vejet ved hvert besøg i AMS’en. Vejecellerne sender 6-8 gange pr. sek. en vægtregistrering til en database, hvorfor databehandling er nødvendig for at omdanne alle disse vægtregistreringer til én vægt pr. besøg.

 

For at kontrollere om denne besøgsvægt er korrekt er besøgsvægten sammenlignet med vejninger foretaget på en almindelig kreaturvægt, som er antaget at være sand. Data fra vejning af 37 køer umiddelbart efter besøg i AMS blev undersøgt.

 

 

Stor variation i vægtregistreringsforløbene

For hver af de 37 køer, der blev vejet én gang på kreaturvægt, er der lavet et vægtregistreringsforløb for besøg i AMS’en umiddelbart forud for den manuelle vejning på kreaturvægten. De to eksempler i figur 1 og 2, viser, at der kan være en betydelig variation mellem forløbene. Koen i Figur 1 står stille under malkningen og det givet et jævnt vægtregistreringsforløb. Det ujævne forløb af vægtregistreringskurven i figur 2 skyldes, at koen står uroligt under malkningen, og indimellem træder ved siden af vejepladen. Risikoen for ujævne vægtregistreringsforløb kan mindskes væsentligt ved at øge platformvægtens størrelse. Ujævne vægtforløb kan også opstå, hvis køerne læner sig op ad inventar i AMS-boksen. Ujævne vægtregistreringsforløb medfører en øget risiko for ukorrekte besøgsvægte.

 

Figur 1. Eksempel på jævnt vægtregistreringsforløb. Plot af vægt-forløbet mod besøgstiden for et besøg i AMS.

 

 

 

Figur 2. Eksempel på et ujævnt vægtregistreringsforløb. Plot af vægt-forløbet mod besøgstiden for et besøg i AMS.

 

 

 

 

 

Automatisk vejning kan give sikker vægtbestemmelse

Undersøgelsen viser, at det er muligt at opnå en sikker vægtbestemmelse ved automatisk vejning af køer under besøg i AMS. En sikker vægtbestemmelse ved automatisk vejning af dyr i et AMS-system forudsætter hyppige vejninger. Dyret vejes fx 2-3 gange dagligt, og gennemsnittet heraf giver en sikker bestemmelse af vægt. Ved det enkle besøg vejes koen 6-8 gange pr. sek. under hele besøget af det enkelte dyr og dette kræver omfattende og omhyggelig databehandling. Data fra en vægt monteret i en returgang skal formodentlig håndteres anderledes end data fra en vægt under et AMS-system, idet varigheden af en vejning af et enkelt dyr her er væsentlig kortere. Håndtering af data fra en vægt monteret i en returgang er dog ikke belyst i denne undersøgelse.

 

Du kan læse mere om undersøgelsen på www.kvaegforskning.dk.

 

 

 

Flere oplysninger:

 

Martin Riis Weisbjerg

E-mail: martin.Weisbjerg@agrsci.dk