Adfærd hos spædkalve
i grupper med transponderstyret mælkefodring


Opstaldning af kalve på dybstrøelse i store grupper har en positiv indflydelse på kalvenes velfærd. Unormal sutteadfærd hos kalve i store grupper kan imidlertid give problemer. De kan bestå i, at kalvene sutter på hinanden og skaber uro i flokken. Samtidig kan et udækket suttebehov betyde, at kalvene besøger automaten mange gange, hvor de ikke har ret til mælk og derfor blokerer maskinen. Forsøg i udlandet tyder på at kalvens suttebehov tilgodeses bedre, hvis de bruger længere tid på at drikke og eventuelt får mere mælk..

Formålet med forsøget er, at undersøge om kalves brug af mælkefodringsautomater og deres sutteadfærd er påvirket af hvor meget mælk de får per døgn (4,8 eller 8 liter), og hvor hurtigt de drikker mælken (flowhastighed i sutten). Forsøget gennemføres med i alt 96 kalve.

Projektleder: MargitB.Jensen@agrsci.dkSpædkalves sutteadfærd i mælkeautomat

Spædkalves sutteadfærd og udnyttelse af sutteautomat er i 2001 undersøgt i et forsøg. Undersøgelsen tog udgangspunkt i to mælkeniveauer (stor race: 4,8 kontra 8,0 l/dag; jersey: 2,8 kontra 4,8 l) og to mælkeflowhastigheder (normal og reduceret).

De foreløbige resultater fra forsøget viser bl.a. at:

Kalve, som får lille mælkemængde med normalt flow, besøger automaten 34 gange forgæves per døgn for at "tjekke", om der er mælk. Altså et billede af "frustrerede kalve" med mange besøg uden resultat.
Antallet af forgæves besøg – uden mælk – halveres til 16 per døgn hos kalve på høj mælk og reduceret flow
Længden af et besøg med mælk forlænges fra 2,8 til 4,7 minutter ved at gå fra lav mælk/normal flow til høj mælk/langsom flow
Tidsforbruget til normale besøg, hvor kalven får mælk, er 16 min./døgn for kalve på lav mælkemængde med normalt flow og 29 min/døgn hos kalve som får høj mælkeniveau med langsom flow
Det totale tidsforbrug ved automaten per kalv er 49 min/døgn hos alle 4 hold upåvirket af forsøgsbehandlingen

Resultatet af forsøget tyder på, at kalvene får deres sutte behov bedst dækket, når de får høje mælkeniveauer med reduceret flowhastighed. Samtidig antyder resultatet, at kapaciteten af sutteautomaten kan øges ved, at kalvene får færre og større portioner. De bliver sandsynligvis mere mætte og får suttebehovet bedre dækket. Det betyder, at de ikke opsøger automaten så tit.

Flere oplysninger: Margit.Bak@agrsci.dk