KFC får nyt udstyr til mælkeudtagning

 

Maj 2007

 

 

Foreningen Plan-Danmark har nu bevilget penge til, at mulighederne for udtagning af mælkeprøver på Kvægbrugets Forsøgscenter kan udvides væsentligt. Disse muligheder er afgørende for både igangværende og fremtidige projekter.

 

 

 

Produktion af forskellige mælketyper

 

Fra nytår har Kvægbrugets Forsøgscenter sammen med Arla og Århus Universitet iværksat projekter, der muliggør produktion af specielle mælketyper rettet mod differentierede ønsker hos forskellige grupper af forbrugere. Projekterne skal bl.a. vise, hvad forskellige typer af fedt betyder for køernes sundhed og mælkeydelse samt for sammensætningen af fedtsyrer i mælken og dermed betydning for den humane sundhed.

 

 

Du kan læse mere om projekterne her.

 

 

 

 

Udtagning af mælkeprøver

 

Indtil nu har udtagning af mælkeprøver været baseret på udtagning af max. 40 milliliter mælk pr. malkning. I de nye projekter er det nødvendigt at udtage al mælken, efter at en given ko er malket, dvs. op til 25-30 liter pr. prøve.

 

 

 

 

 

Mælkeprøver har indtil nu været baseret på udtagning af max. 40 ml mælk pr. malkning

 

Nyt særskilt mælkerum

 

Disse prøver skal anvendes til smagspaneler af henholdsvis trænede ’smagsdommere’ og almindelige forbrugere. Derfor skal hygiejne og køleforhold være optimale og skånsomme, så prøverne kan udtages uden risiko for forurening med urenheder fra stalden. Der må heller ikke ske en for hård fysisk behandling af mælken.

 

Der skal derfor bygges et særskilt mælkerum i forbindelse med malkerobot-rummet og heri etableres et anlæg, der, automatisk kan udtage og køle mælken fra de køer, som på et givet tidspunkt skal have udtaget prøver.

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Centerleder Christian Børsting,

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

 

KFC’s malkerobotrum hvortil der skal  bygges et særskilt mælkerum