Nye klovvaskere i malkerobotterne

 

April 2009

 

For tre uger siden fik Kvægbrugets Forsøgscenter installeret klovvaskere i hver af de tre malkerobotter. I første omgang arbejdes der på at finde passende spuleintervaller, spuletid og vandmængde til klovaskernes dyser. Dernæst kan der kobles sæbe og klovplejemidler på klovvasker-systemet.

 

 

Køerne på KFC får nu en ekstra oplevelse, når de går i robotten for at blive malket. De får nemlig vasket klove samtidigt. På samtlige tre malkerobotter er der for tre uger siden integreret en klovvasker. Klovvaskerne, der er indkøbt ved ”Staldmæglerne A/S”, består af en særskilt enhed på hver af malkerobotterne. Bagerst i malkerobotten sidder der seks dyser, tre til hvert ben, der kan sprøjte henholdsvis vand, sæbe og klovplejemiddel på klovene under malkningen.

 

 

Kan behandle køer på individ-niveau

De tre dyser, som sidder ud for hvert bagben, kan indstilles til, at der i den ene kan køres med rent vand, den næste med sæbe + vand og i den tredje dyse med klovplejemiddel.

 

Klovvasker-systemet er desuden opbygget således, at det er muligt at behandle køerne på individ-niveau. Dette kan styres via VMS-systemet, hvor man for hver enkelt ko kan indtaste, hvilket middel man ønsker, at den skal behandles med under malkningen.

 

Systemet kan også indstilles til at køre på fotoceller, hvorved alle køer vil blive behandlet ens.

 

 

Billede tv. Spuling af bagbenene, mens koen står i robotten. Billedet th. Her sprøjtes der med rent vand i den inderste af de tre dysser der sidder bag hvert bagben.

 

 

Først justering – senere behandling

I første omgang bliver der på KFC arbejdet på at indstille klovvasker-systemet til nogle passende sprøjte-intervaller samt en hensigtsmæssig sprøjtetid - dvs. hvor ofte og i hvor lang tid dyserne skal sprøjte vand ud. Senere vil det så blive besluttet, hvordan og hvilke midler, der skal bruges med henblik på forebyggelse og behandling for klovlidelser hos KFC’s køer. Vi vil senere fortælle om, hvad det betyder for besætningens klovsundhed efterhånden, som vi opsamler erfaringer.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Christian Børsting

 

Kvægbrugets Forsøgscenter

Tlf: 8999 1189