Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu udtage kølede mælkeprøver

Oktober 2007

 

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået udvidet faciliteterne til at udtage mælkeprøver. Der er blevet etableret et nyt mælkerum ved siden af malkerobotterne, som gør det muligt at udtage mælkeprøver af al den mælk, som en ko har givet ved en malkning. Et rørledningssystem køler hurtigt mælken ned inden det sættes på køl.

 

 

Med det nye mælkerum er der blevet muligt at udtage mælkeprøver, som rummer al mælken efter at en given ko er malket, dvs. op til 25-30 liter pr. prøve. Tidligere var det kun muligt at få maksimalt 40 ml pr. prøve.

Det nye mælkerum er blevet etableret i det eksisterende malkerobotrum

Et rørledningssystem køler mælken ned inden det sættes på køl

 

Særlige hygiejne og køleforhold

Prøverne skal kunne udtages uden risiko for forurening med urenheder fra stalden. Der må heller ikke ske en for hård fysisk behandling af mælken, da det kan påvirke dens risiko for at harske og oxidere.

 

I mælkerummet er der derfor opsat aircondition for at opretholde en lav rumtemperatur. Desuden sørger en blæser for at skabe overtryk i rummet, så fluerne bliver holdt ude.

 

Det nye anlæg er tilkoblet et rørledningssystem, som køler mælken ned, inden det bliver sat på køl i køleskabet. Målsætningen er, at der skal kunne tages prøver som efter gennemløb i køleanlægget kommer ud med maks. 5 °C.

 

For at undgå at der bliver overført mælk fra en mælkeprøve til den næste, bliver mælkeledningen til separation af mælk desuden skyllet igennem, efter hver gang der er udtaget mælkeprøver til forsøg.

 

Køleanlægget, mælkerummet og de tilhørende installationer er finansieret af et tilskud fra Foreningen Plan-Danmark.

 

Du kan læse en tidligere omtale her.

 

 

Flere oplysninger:

 

Christian Børsting

christian.borsting@agrsci.dk

Tlf: 8999 1310

 

 

Mælkeprøver på op til 25-30 liter pr. prøve. Tidligere var det kun muligt at få maksimalt 40 ml pr. prøve