Fodringsstrategier i fremtiden – lad malkekoen bestemme selv

8oktober02_rosa_foderstrategier_Dcp_1061.jpg (11689 bytes)20. oktober 2002

Formålet med dette projekt er at udvikle fodringsstrategier til højtydende køer, hvor fodringen så vidt muligt sker på køernes præmisser. Strategierne skal være robuste og kunne anvendes under de vidt forskellige udfodringssystemer, der findes i nuværende og kommende kvægstalde.

Den del af projektet, der vil foregå på KFC, vil i første omgang omhandle effekten af energitildeling gennem laktationen.

Således vil en strategi, hvor køerne får den samme "fuldfoderration" (TMR1) gennem hele laktation blive sammenlignet med en fodringsstrategi, hvor køerne tildeles to forskellige "fuldfoderrationer" igennem laktationen (TMR2). Reelt bliver der tale om tilnærmede fuldfoderrationer, da en del af kraftfoderet skal tildeles under malkningen i robotterne. Overgangen fra energirig til energisvag grundfoderblanding i TMR2 strategien vil ske på forskellige tidspunkter i laktationen.

Beslutningsgrundlaget for overgang fra energirig til energisvag ration vil være køernes tilvækst efter kælvning. Det er således koen selv, der bestemmer, hvornår den ikke længere behøver at få den energirige ration.

Forsøget skal give svar på, hvorledes energikoncentrationen i foderrationen først i laktationen og tidspunktet for eventuel nedtrapning blandt andet påvirker mælkeydelse, laktationskurvens form, foderoptagelse, fodereffektivitet, koens huld og sundhed.

Der vil i forsøget være køer, der gennemgår flere laktationer på samme behandling, således at effekten af den valgte strategi på efterfølgende laktationer også belyses.

 

Læs mere om resultater fra forsøget:

Poster 2008

Fodringsstrategier til malkekøer (2008)

Energirigt foder kan reducere koens vægttab efter kælvning’ (2005)

 

Se postere fra Åbent hus 2005:

Fremtidens fodringsstrategi’

’Energirigt foder kan reducere vægttab’


Projektansvarlig: Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, Afd. for Hysdyrernæring og Fysiologi.

Email: Martin.Weisbjerg@agrsci.dk