Mere overvågning af køerne

 

September 2004

 

 

Køerne på KFC bliver overvåget hver gang de er i robotten og hver gang de optager foder fra foderkasserne. Dermed kender vi deres døgnrytme mht. malkning og fodring bedre end de fleste landmænd har mulighed for. Men for en ”almindelig” producent vil også andre aspekter af køernes døgnrytme og adfærd være interessante. Ændringer i adfærden er nemlig ofte de første symptomer i forbindelse med en række lidelser. De mest kendte adfærdsmæssige reaktioner på sygdom er ændringer i dyrets aktivitet samt foderoptagelse. Desuden er ændringer i liggeadfærd ofte relateret til klov-benlidelser. Overvågning af brunst er også en tidskrævende og meget vigtig opgave i store besætninger, idet for dårlig overvågning vil betyde for lange kælvningsintervaller og dermed økonomiske tab. Brunst hos køerne kan afsløres, fordi de normalt har højere aktivitet og kortere æde- og liggetid i brunstperioden. Derfor er det også interessant at vide, hvad køerne laver når de ikke er i robotten eller ved foderkasserne.

 

På KFC arbejdes derfor med at udvikle udstyr til registrering af dyrenes position og adfærd. Systemet er en helt ny første prototype, og skal bruges til at bestemme køernes position flere gange hvert minut. Derefter skal der udvikles software programmer, som beregner koens aktivitet, opholdstid ved foderbordet og i sengebåsene. Positioneringen sker ved hjælp af et såkaldt BlipNet Bluetooth netværk, samt en Bluetooth-sender placeret i koens halsbånd. Denne spændende teknologi er leveret af firmaerne BLIP Systems og BlueTags.

Partnere i projektet:

Kvægbrugets Forsøgscenter

Firmaerne: BLIP Systems og BlueTags

Dansk Kvæg

Danmarks JordbrugsForskning

 

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Lene Munksgaard

E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk