Mælkeautomater kan finde de syge kalve

 

December 2006

 

En nylig gennemført pilotundersøgelse viser, at data fra transponderstyrede mælkeautomater kan bruges i forbindelse med sygdomsovervågning. Dog er yderligere undersøgelser baseret på et større dyremateriale nødvendigt for udvikling af et system til sundhedsovervågning af kalve på baggrund af data fra mælkeautomater.

 

 Kødannelse foran drikkeautomaten

 

En pilotundersøgelse gennemført dels på KFC og dels på en forsøgsgård i Sverige viste, at klinisk sygdom var relateret til et fald i antallet af forgæves besøg i automaten. Den dansk-svenske undersøgelse omfattede 27 kalve på KFC og 41 kalve på en svensk forsøgsgård. Kalvene blev klinisk undersøgt dagligt og på baggrund af de kliniske data blev kalvene på de enkelte dage kategoriseret som enten syge (lungebetændelse, diarre eller nedsat almentilstand) eller raske. På dage med sygdom var antallet af forgæves besøg i mælkeautomaten reduceret. Drikkehastighed og antallet af besøg med mælk steg med stigende alder, men der var ingen virkning af sygdom på hverken mælkeoptagelse eller drikkehastighed. På baggrund af denne undersøgelse er antallet af forgæves besøg en bedre indikator på sygdom end mælkeoptagelse og drikke hastighed. Det fundne resultat stemmer overens med, at antallet af forgæves besøg i mælkeautomater i tidligere undersøgelser på KFC er relateret til appetit.

 

Drikke- og foderautomat til småkalve         

 

   … i flokke

 

Vigtig information kan gå tabt, når mælkefodringen ikke foretages af kalvepasseren, men af en sutteautomat. Transponderstyret mælkefodring er rationel, men ofte ensbetydende med opstaldning i store grupper. Dette giver en højere risiko for luftvejsinfektioner. Dertil kommer, at landmanden ikke overvåger kalvene i forbindelse med udfodring af mælk. Hermed mister man vigtig information om adfærdsændringer i forbindelse med eventuel sygdom - ændringer som typisk ville være opdaget ved spandfodring. Det kan eksempelvis være, at kalven er længe om at rejse sig, drikker mælken langsomt eller afbryder mælkeoptagelsen for tidligt.

 

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Margit Bak Jensen, Danmarks JordbrugsForskning