Kvægbrugets Forsøgscenter


Aktuelle projekter (OBS! Denne side er forældet. Ny hjemmeside)

 

PROJEKTER MED KØER OBS! Denne side bliver ikke længere opdateret. Gå til Ny hjemmeside

         
         
 

Nytter det at bruge sygebokse til halte køer? »

- undersøgelse af, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for opstaldning af dyrene sammen med de raske dyr) nytter noget

 

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,

Institution(er)
: Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: Konventionelle besætninger


Projektperiode:
2016-2018

 

Optimal mælkeproduktion med græs og bælgplanter »

- undersøgelse af foderoptagelse og mælkeproduktionsværdi af rajsvingel, strandsvingel og rødkløver

 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg


Institution(er): Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2015-2016

 

Varierende stivelse i foderet til malkekøer »

-produktions- og sundhedsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget hos malkekøer

  Projektansvarlig: Mogens Larsen, Aarhus Universitet
Institution(er):Aarhus Universitet, DKC

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2016-2018

 

Fasefodring med protein til malkekøer »

- nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning

  Projektansvarlig: Mogens Larsen, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet, DKC

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2014-2016

 

Mindre metanudslip med oregano i foderet »

- effekt af at tildele oregano i foderet til malkekøer på bl.a. metanudslip og foderoptagelse

  Projektansvarlig: Peter Lund, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, DKC

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2015-2018

 

Den selvstyrende ko »

- udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse

  Projektansvarlig: Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet, Jyden Bur A/S, DKC

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2014-2017

 

Høsilage »
- optimering af proteinkvalitet til malkekøer

 

 

Projektansvarlig: Thorkild Nissen og Irene Fisker, Økologisk Landsforening

Institution(er): Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

 

Biomarkører i mælk »

 

Brug af biomarkører i mælk til afsløring af fysiologisk ubalance hos køer

  Projektansvarlig: Martin Tang Sørensen, Aarhus Universitet
Institution(er):

Aarhus Universitet, DKC samt 15 partnere fra Europa, Kina og USA.

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2014-2018

 

Individuelle
kraftfoderstrategier
»

 

Effekt af individuelle kraftfoderstrategier til køer baseret på automatiske målinger

 

 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg


Institution(er): Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

 

Effekt af botanisk sammensætning af kløvergræsensilage »

 

Betydning af kløver- og græstype på foderudnyttelse og mæleproduktion

 

Projektansvarlig: Betina Amdisen Røjen, Videncentret for Landbrug
Institution(er): Videncentret for Landbrug

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode:
2014-2016

 

Transportegnethed hos dyr »

 

Projektet skal bibringe ny viden som kan lette vurdering af dyrs transportegnethed før en påtænkt transport til slagteri.

 

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab

 


Projektperiode:
2013-2016

 

Reduceret metanudskillelse fra malkekøer »

 

Mindre tab af metan og øget effektivitet i mælkeproduktionen via avl

 

Projektansvarlig: Peter Løvendahl og Jan Lassen

Institution(er):Aarhus Universitet, DTU, Viking Genetics samt Danmarks Kvægforskningscenter

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum
Projektperiode: 2013 - 2016

 
 

Nordisk fodereffektivitet »

 

Øget fodereffektiviteten og mindre klimamæssig belastning

  Projektansvarlig: Peter Løvendahl
Institution(er):Aarhus Universitet, Foulum

Forsøgsfacilitet:
DKC-Burrehøjvej og Blichers Allé, Foulum

Projektperiode:
2013 - 2016
 
 

Opkoncentrering af mælk på gårdene »

 

Ny bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

 

 

Projektansvarlig: Lars Wiking

Institution(er): Aarhus Universitet, Foulum


Forsøgsfacilitet:
DKC-Burrehøjvej, Foulum

 

Projektperiode: 2011 - 2016

 
 

EVOP i store besætninger »

Implementering af konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), kendt fra bl.a. kemisk industri, (systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer) for at opnå en mere effektiv produktion. 

 

Projektansvarlig: Søren Østergaard

 

Institution(er): Aarhus Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet

 

Forsøgsfacilitet: Konventionelle besætninger

 

Projektperiode: 2014-2017

 

Udvikling af metoder til estimering af iNDF i fodermidler

 

Projektet har til formål, at udarbejde forslag til metoder til estimering af iNDF i såvel grovfoder som kraftfoder.

 

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg

 

Institution(er): Aarhus Universitet

 

Projektperiode: 2014-2016

 

Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger »

 

Formål: at afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid? 

 

Projektansvarlig: Peter T. Thomsen

 

Institution(er): Aarhus Universitet

 

Forsøgsfacilitet(er): Fem private malkekvægsbesætninger

 

Projektperiode: 2015-2016

 

 

CowTrack »

 

Udvikling og afprøvning et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer mhp. at kunne udpege syge køer.

Se cowtrack projektside »

 

Projektansvarlig: Peter T. Thomsen og Jan Tind Sørensen

 

Institution(er): Aarhus Universitet

 

Forsøgsfacilitet(er): Fem private malkekvægsbesætninger

 

Projektperiode: 2013-2016

 

Når naturen ved bedst »

 

Undersøgelse af hvordan kroppen kan skelne mellem den naturlige og den syntetiske form for D3-vitamin fra hinanden.

 

Projektansvarlig: Lone Hymøller

 

Institution(er): Aarhus Universitet

 

Projektperiode: 2013-2016

 

 

SOBcows »


- Specialiserede økologiske avlsmål og avlsprogrammer for malkekvæg.

Se ICROFS projektside »

 

Projektansvarlig: Morten Kargo og Lotte Bach Larsen


Institution(er)
: Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet(er):

 

Projektperiode: 2014-2018

         
 

PROJEKTER MED SLAGTEKALVE

         
 

Billig fodring af slagtekalve »

 

Konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

 

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution(er): ANIS

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum


Projektperiode:
2014-2016

 

Forbedret kødproduktion »

Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

 

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

Institution(er): ANIS

 

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej
Projektperiode: 2013-2016

 

Krydsningskalve til kødproduktion »

Tilvækst og foderudnyttelse hos krydsningskalve af racerne: Dansk Holstein x Limousine samt Dansk Hostein x Dansk Jersey

 

Projektansvarlig: Per Spleth


Institution(er)
: ANIS,


Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2011-2016

   

 

 

 

PROJEKTER MED SMÅKALVE

   

 

 

         
 

Kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger »

- vurdering kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger i deres første halve leveår sammenlignet med konventionelle

 

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen


Institution(er): ANIS

 

Forsøgsfacilitet: Økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger
Projektperiode: 2015-2016

         

ANDRE PROJEKTER

 
 
    Der er i øjeblikket ingen andre projekter ved DKC    

 
 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk