Fokus på KFC’s computerstyrede fodringssystem

 

April 2010

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter er brugere af ikke mindre end verdens største computerstyrede Insentec fodringssystem til anvendelse i fodringsforsøg. Systemet omfatter i alt 156 foderkasser, som registrerer, ned til mindste detalje, hvor meget dyrene har ædt, hvornår de æder og hvor længe.

 

 

Det er et imponerende syn at kigge ned over den næsten uendelige række af computerstyrede foderkasser i kostalden på KFC. Foderkasserne kommer fra det hollandske INSENTEC og intet andet sted i verden er der installeret et så omfattende Insentec system, bestående af i alt 156 foderkasser til forsøgsarbejde, som på KFC.

 

 

Insentec kassen

Hver eneste Insentec-kasse består af selve truget, en computer, en vejeenhed og en antenne. Dertil kommer et gitter/forværk samt nogle påmonterede bøjler. Sidstnævnte bøjler er udviklet af KFC’s egne medarbejdere, til at forhindre køerne i at stjæle foder fra hinanden. Endelig er der placeret en plastikklap foran truget, med det formål at mindske foderspild og dermed usikkerheden på forsøgdataene.

 

Fuldautomatisk system

Foderkasserne er fuldautomatiske – dog bliver foderet påfyldt manuelt. Der bliver fyldt ca. 35 kg foder i hver kasse fire gange i døgnet. I øjeblikket fodres der med fem forskellige foderblandinger til køerne. Dyrene har derfor kun adgang til nogle bestemte kasser afhængigt af, hvilket forsøg de indgår i og dermed hvilken foderblanding de skal have. På den måde kan dyr, der får forskelligt foder, gå i samme hold. Dette er en fordel i forsøg, da det reducerer de eventuelle forskelle i andre påvirkninger af dyrene.

 

Kasserne bliver identificeret med forskellige farver svarende til hver foderblanding af hensyn til, at personalet kan læsse det rette foder i hver kasse. Dyrene finder dog også meget hurtigt ud af, fra hvilke kasser, de hver især kan få foder.

 

Bøjlerne forhindrer køerne i at stjæle foder fra hinanden…

 Vejeceller under fodertrugene…

Grå plade m. antenne øverst samt plastikklap der mindsker foderspild…

 

Registrering af foderoptagelse og ædetid

Alle dyr er udstyret med en gul transponer. Når et dyr nærmer sig foderstationen, bliver dyret identificeret af en antenne, som sidder i den øverste grå plade ovenover fodertruget. Bliver dyret ”godkendt” kører stemplet ned og dyret får adgang til foderet. Det store blå trug er placeret ovenpå nogle vejeceller, som vejer med 100 grams intervaller. Disse vejeceller registrerer foderets vægt når dyret går ind og når det går ud igen. Herudfra beregnes, hvor stor foderoptagelsen har været, samt hvornår og i hvor lang tid dyret har ædt. Kasserne kan også styre, hvor meget det enkelte dyr må få af en given foderblanding.

 

For hver andet fodertrug er der placeret en lille boks, som samler oplysningerne fra de to foderkasser og sender dem videre til en database.

 

 

Stemplet, som går ned, når et dyr har adgang til foder…

Boksen, der sender foder-
registreringer til databasen…

Hver morgen tjekker KFC’s personale, om alle dyr har ædt…

 

En IT-medarbejder bearbejder disse rådata til nogle brugbare oversigter, som bruges af forskerne og ikke mindst af KFC’s personale, der hver morgen tjekker om alle dyr har ædt.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Yderligere oplysninger

 

 

Jørgen Fogh Jensen

Tlf: 22 99 15 03

E-mail: JorgenF.Jensen@agrsci.dk