Nødstrømsanlægget – med til at sikre alle data i hus

 

December 2008

 

Nødstrømsanlægget på Kvægbrugets Forsøgscenter er en god investering. Først og fremmest sikrer det, at malkerobotterne og andre strømforbrugende faciliteter fortsat kører ved strømsvigt. Dernæst sikrer det, at den enorme dataindsamling, der foregår på stedet ikke går tabt ved eventuelle strømafbrydelser.

 

 

På gårdspladsen ved Kvægbrugets Forsøgscenter står der lige uden for kostalden en stor orange boks. Det er KFC’s nødstrømsgenerator, som forsyner centeret med strøm ved eventuelt strømsvigt.

 

Generatorens funktion er naturligvis at sørge for, at alle de strømforbrugende faciliteter på forsøgscentret som eksempelvis malkerobotterne, udfordringsautomaterne, strømaskine, skraberobot, og meget andet fortsætter med at køre, hvis strømmen skulle gå.

 

Sikring af data

Dernæst sikrer anlægget strøm til det ”isenkram”, som døgnet rundt indsamler enorme mængder data fra køerne, til de aktuelle forskningsprojekter. Udfald af data vil nemlig kunne få store konsekvenser for de resultater, som forsøgene genererer.

 

 

 

Nødstsrømsgeneratoren på KFC sørger for strøm til centerets mange teniske faciliteter

 

Strømsvigt er dyrt

Hvis udfordringen svigter og køerne ikke bliver malket, går de i stå, og det kan være vanskeligt at få dem i gang igen, hvilket er forbundet store økonomiske konsekvenser. 

 

Hvis man ikke allerede har fået etableret et nødstrømsanlæg på sin bedrift er det derfor en rigtig god investering at få gjort før uheldet er ude – især hvis man bor langt ude på landet, hvor der ofte går længere tid før strømmen bliver genetableret.

 

 

Flere oplysninger

 

Peter Trier Rasmussen

E-mail: PeterT.Rasmussen@agrsci.dk
Tlf: 4027 5008