Nye fejeredskaber letter rengøringen på Kvægbrugets Forsøgscenter

November 2007                                                                                   

 

Kvægbrugets Forsøgscenter har investeret i nye fejeredskaber. Det drejer sig om en ny type fejekost, Sweep Ex og en ny ”Egholm” feje/sugemaskine. Begge har været i brug siden september og lever fint op til forventningerne.

 

 

Den ene er en fejekost af navnet, Sweep Ex Mega 960.  Ifølge KFC’s medarbejdere Allan Mikkelsen og Jørgen Jensen fejer den ”forbavsende godt” og har en høj effektivitet, idet den er rigtig god til store arealer.  Erfaringen er, at én overkørsel ofte er nok. Det skyldes, at kosten er konstrueret på en særlig måde, som gør, at skidtet hele tiden bliver foran kostens fejebørster, mens man fejer.

 

Kosten virker simpel og solid i konstruktionen og dermed umiddelbart meget holdbar. Den kan monteres på næsten alle former for køretøjer, blot man har en pallegaffel foran. Ifølge KFC kan kosten også bruges til at ’rive’ grus på gårdspladsen.

 

Læs mere om Sweep Ex-fejekosten her.

Sweep Ex-brochure (PDF)

 

 

Den anden type er en Egholm feje/sugemaskine. Den bruges til at renholde de indendørs arealer og til at tømme foderkasser med. Fejemaskinen erstatter en tilsvarende ældre model og fungerer rigtigt fint. I modsætning til den gamle maskine har den nye altid ”suge-snabelen” med sig, hvilket er en stor fordel, idet man slipper for hyppig af- og påmontering af denne. Desuden er der mindre støvgener med den nye model.

 

Da støjniveauet er temmelig højt, når sugefunktionen er aktiveret, er der som ekstraudstyr blevet påmonteret en omdrejningstæller på feje-sugemaskinen. Denne skal hjælpe personalet til at indstille maskinen til et passende omdrejningsniveau, for dermed at minimere støjgenerne mest muligt.

 

Læs mere om Egholm feje-sugemaskinen her.

 

 

 

 

Flere oplysninger:

 

Driftsleder Peter Trier Rasmussen

PetetT.Rasmussen@agrsci.dk

Tlf.: 4027 5008