God smag i kraftfoderblandingen betaler sig

 

Juni 2008

 

Når køerne skal lokkes til AMS’en er det ikke ligegyldigt, hvilket kraftfoder de bliver tilbudt. Hvis køerne tilbydes deres "favoritblanding", kvitterer de med øget besøgsfrekvens, færre "hente-køer” og en øget mælkeproduktion. Det viser forsøg ved DJF, hvor seks kraftfoderblandinger er blevet afprøvet.

 

 

Ved at øge malkefrekvensen fra to til tre daglige malkninger kan man øge mælkeydelsen markant. Derfor har forskere ved DJF valgt at undersøge, hvorvidt køernes besøgsfrekvens i malkerobotten kan øges ved at tilbyde dem et smagfuldt kraftfoder i AMS’en. Køer smager forskel på forskellige kraftfodermidler og kraftfoderets fysiske struktur er også vigtig. Køerne optager piller langt hurtigere end formalet eller valset foder.

 

Seks kraftfoderblandinger afprøvet

Selv om der anvendes mange forskellige ingredienser med forskellig smag i de kraftfoderblandinger der anvendes i AMS, så udgør kornandelen ofte omkring 50%. Effekten af at anvende forskellige kornarter, kunsttørret græs samt betydningen af at anvende en blanding med højt fedt og proteinindhold er således blevet afprøvet på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) i Foulum.

 

Undersøgelsens hovedformål var at undersøge effekten af fodermidlernes smag på optagelsen af kraftfoder samt køernes besøgsmønster i AMS og mælkeproduktion.

 

 

Køerne sætter stor pris på god smag…

 

I forsøget blev der afprøvet seks kraftfoderblandinger imod den standard kraftfoderblanding, der anvendtes på KFC. Blandingernes sammensætning er vist i tabel 1.

 

Tabel 1. Kraftfoderets sammensætning

Kraftfoder

Kg foder/100 kg

Standard

Byg

Hvede

Byg/havre

Majs

Soya/fedt

Kunsttørret græs

Byg

 

53

 

26,5

 

 

 

Hvede

12

 

53

 

 

 

 

Havre

 

 

 

26,5

 

 

 

Majs

 

 

 

 

53

 

 

Kunsttørret græs

11

 

 

 

 

 

100

Roepiller, mask, klid

37

 

 

 

 

43

 

Sojaskrå

 

 

 

 

 

16

 

Vegetabilsk fedt

2

 

 

 

 

10

 

Raps eller solsikke kager

25

40

40

40

40

24

 

Andet

13

17

17

17

17

7

0

 

I 14 dage fik 15 køer tildelt forsøgs kraftfoderet i AMS og andre 15 fik tildelt standard kraftfoderet i AMS. I de efterfølgende 14 dage blev det modsatte kraftfoder tildelt køerne, hvorved hver ko blev sin egen kontrol(se figur 1). Hvert forsøgsfoder er således blevet opfodret til 30 køer i en 14 dages periode. De 30 køer bestod af 12 – 14 SDM, 8 – 10 RDM og 8 Jersey, og den gennemsnitlige afstand fra kælvning i forsøget var 188 dage.

 

 

 

Figur 1. Skematisk oversigt over forsøgsbehandlinger

 

 

Hvede samt en byg-havre blanding var ”favoritter”

Forsøget viste, at sammensætningen af det pelleterede kraftfoder har betydning for foderets smag og at køerne foretrækker hvede og en byg-havre blanding frem for majs og byg, med en øget besøgsfrekvens, reduceret antal hentninger og en øget mælkeproduktion til følge som det fremgår af tabel 2.

 

 

 

Tabel 2. Effekt af de seks kraftfoderblandinger

Kraftfoder

Standard

Byg

Hvede

Byg/havre

Majs

Soja/fedt

Kunsttørret græs

FE pr. kg tørstof

1,07

1,15

1,14

1,08

1,21

1,24

0,87

 

 

Gns. for

Standard

 

Effekt af kraftfoderblanding
(Testkraftfoder minus standard)

Optagelse kg/ko/dag

 

 

 

 

 

 

 

    Kraftfoder tildelt

4,53

0,11

0,53*

0,47*

0,24

0,40

-1,01***

            ---      optaget  

4,25

-0,13 

0,51

0,48

-0,02

-0,25

-2,26***

            ---      rester

0,28

0,23**

0,02

-0,01

0,23**

0,34**

1,24***

Besøg i AMS – med malkning

 

 

 

 

 

 

 

    Antal/ko/dag

2,96

-0,03

0,17

0,35**

0,02

-0,36*

-0,93***

    Varighed (sek/besøg)

427

4

-8

-3

-1

30**

56***

    Total tid (sek/dag)

1276

-6

66

130***

24

-82

-289***

Besøg i AMS – uden malkning

 

 

 

 

 

 

 

     Antal/ko/dag

1,43

-0,06

0,61*

1.64***

0,35

-0,96*

-1,18***

Antal hentninger (af 30 køer i 14 dage)

10,8

1

-3

-7

10

7

61

Mælkeproduktion

 

 

 

 

 

 

 

     Kg/ko/dag

26,1

0.1

1,6*

1,2

0,2

-0,9

-4,1***

 

 

 

Kunsttørret græs var ikke populært

Piller af kunsttørret græs viste sig at være det ringeste fodermiddel, da det reducerede antal besøg i AMS, øgede antal hentekøer og nedsatte ydelsen. Det er muligt, at det meget negative resultat af kunsttørret græs kun er gældende, når det opfodres i renbestand, og ikke når der anvendes kunsttørret græs i mindre mængder i en blanding som det var tilfældet for standardblandingen. Udslagene i køernes optagelse ved forskellig smag af kraftfoderet observeredes hurtigt, og ændredes ikke over en 14 dages periode. 

 

Du kan læse mere om forsøget i uddrag fra den Interne Rapport: ”Temamøde om Malkekoens fodring” fra d. 10. april 2008 her (pdf).

 

Læs mere om kraftfoderstrategier i AMS-systemer her

 

 

Køer står gerne i kø til malkerobotten, hvis der er smagfuldt kraftfoder i vente…

 

 

Flere oplysninger:

 

Torben Hvelplund

E-mail: Torben.Hvelplund@agrsci.dk

 

Tlf: 8999 1180