BIOSENS – forskning i morgendagens beslutningsstøttesystemer

 

1. september 2003

 

Stigende besætningsstørrelse og stigende ydelse hos køerne har sammen med øgede krav til kvaliteten af den rå mælk har gjort, at der i stigende grad skal fokuseres tæt på den enkelte ko. Her er det ikke nok at støtte sig til den daglige overvågning og de månedlige data fra ydelseskontrollen. Der er et behov for daglige objektive oplysninger om ko og besætning, samt ikke mindst en kraftig filtrering af de mange data, så driftslederen ikke mister overblikket på grund af alt for store mængder ufordøjede data.

 

Daglige målinger på mælken fra den enkelte ko, foretaget i forbindelse med malkning, er derfor en oplagt mulighed. Herved opnår driftslederen at være on-line på den enkelte ko, og beslutningsstøttesystemet kan blive til et realtidssystem – nu baseres beslutninger ikke på ”gamle” data.

 

Forudsætningen er dog, at vi får kendskab til den naturlige variation i de stoffer som vi måler på, og deres relevans for driftslederen. Med andre ord, hvornår er koen på vej ind i en tilstand hvor vi ikke ønsker at hun skal være?

 

Ved Danmarks JordbrugsForskning er der inden for de sidste 6 år forsket i netop mælkens signalstoffer (se tabel 1) i det såkaldte MEMO-projekt, som nu er ved at blive gjort op. Erfaringerne fra MEMO-projektet var den faglige baggrund for oprettelsen af forskningssamarbejdet BIOSENS, som for to år siden blev stiftet mellem Danmarks JordbrugsForskning, Kvægbrugets ForsøgsCenter og en privat udviklingsvirksomhed. Formålet med samarbejdet er i fællesskab at udvikle et dansk system til on-line målinger og beslutningsstøtte.  Der ligger et meget stort eksportmæssigt potentiale i systemet, hvis det lykkes at komme tidligt ud med et pålideligt system, som danske kvægbrugere sætter pris på. 

 

Kvægbrugets ForsøgsCenter er aktivt inddraget i forskningsprogrammet (se tidligere omtale her), idet de cirka 150 køer hver dag er leverandører af mælkeprøver, som bliver analyseret for en række parametre, som kan blive morgendagens styringsparametre. Længere fremme i projektet skal vi i gang med at teste de matematiske og biologiske modeller, som er under udvikling på DJF, og som skal filtrere de mange data, således at driftslederen kan koncentrere sig om de køer der har behov for hans agtpågivenhed.

 

 

Tabel 1.  Kendte parametre som kan måles under malkningen (realtids-data)

 

Tilstand

Stoffer eller tilstande der kan måles på i

mælken

Mastitis

Celletal

Ledningsevne

Enzymer, f. eks. NAGase

Elektrolytter, f.eks. natriumklorid

Akutfase-proteiner

Brunst og drægtighed

Progesteron

Ketose

Ketonstoffer

Fedt%

Energiforsyning

Ketonstoffer

Fedt%

Proteinforsyning

Urea

Protein%

 

 

Læs om Forskningsresultater fra projektet BIOSENS, 2007

 

Læs artikel om test af koens reproduktionsstadie

 

Læs artikel om test af mastitis

 

Se poster fra Åbent hus 2005 om Biosens (pdf-fil)

 

 

Flere oplysninger:           Jens Yde Blom, Centerleder, BIOSENS

E-mail:                          biosens@agropark.dk