Nyt udstyr til håndtering af råmælk

 

Juni 2009

 

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået nyt udstyr, som skal gøre det nemmere at nedfryse, opbevare og opvarme den vigtige råmælk til de nyfødte kalve korrekt.

 

 

Medarbejderne på KFC er nu blevet beriget med udstyr, som letter det daglige arbejde med den livsvigtige råmælk til spædkalvene. Udstyret, ”coloQuick”, sikrer dels en hurtig og effektiv indfrysning af råmælk til råmælksbanken og en nem og hurtig opvarmning af råmælken direkte fra fryseren. Systemet består af engangsposer, en flad kassette til opbevaring af poserne under frysning, et påfyldningsstativ samt et vandbad til opvarmning.

 

 

KFC har haft systemet i ca. tre måneder og er ganske godt tilfredse. Udstyret til opvarmning bruges primært om aftenen, når der er kælvninger efter kl. 17, mens kalve, der fødes i almindelig arbejdstid, fodres med frisk råmælk.

 

 

Hurtig indfrysning mindsker risiko for bakterier

Det er blevet meget nemmere for medarbejderne at håndtere og opbygge en ”råmælksbank”, således at der altid er råmælk til rådighed for de medarbejdere, der har aftenvagten. Og ikke mindst er der sikkerhed for, at mælken i de flade poser fryses hurtigt ind, hvilket reducerer risikoen for, at der kommer et højt bakterieindhold i mælken. Dette kan ellers let ske, hvis mælken forurenes under malkningen.

 

”Råmælksbanken” på KFC…


De fyldte råmælksposer placeres i råmælkskassetten og nedfryses. Når mælken skal bruges placeres kassetten i det opvarmede vandbad, hvor kassetten automatisk vendes rundt i vandbadet i ca. 20 min. Herefter er mælken er opvarmet til 40 grader og klar til brug.

 

Før i tiden skulle der bruges meget ekstra tid på optøning i mikrobølgeovn og vandbad mv., for at give mælk til kalve straks efter fødsel, når de blev født udenfor den almindelige arbejdstid. Dette system har gjort den del af aftenvagtens arbejde betydeligt lettere og hurtigere.

 

”Vi har fået en stor lettelse i arbejdet ved de sene kælvninger og en god sikkerhed for, at råmælken er skånsomt og korrekt opvarmet til den rette temperatur” siger Jørgen Fogh, fodermester ved KFC.


Du kan læse mere om coloQuick udstyret på Calvex’s hjemmeside.


Yderligere oplysninger:

 

Jørgen Fogh Jensen


Kvægbrugets Forsøgscenter

Tlf: 8799 1500

 


Kassetten med råmælk sættes i opvarmet vandbad og er klar på ca. 20 minutter…