Sundhedsovervågning af kalve

Oktober 2007

 

 

Transponderstyret mælkefodring er rationel og giver kalve mulighed for at gå i grupper. Men det indebærer også, at landmanden ikke overvåger kalvene ved udfodring af mælk. Dermed opdager han ikke, hvis en kalv ændrer adfærd pga. eventuelt sygdomsudbrud.

 

Et nyt projekt på Kvægbrugets Forsøgscenter arbejder på at udvikle et system, som kan udnytte de muligheder transponderstyret mælkefodring også kan give. Projektets formål er at udvikle et system, der tidligt kan indikere, om en kalv er ved at blive syg. Systemet baseres på automatiske registreringer af mælkeoptagelse og adfærd.

 

Med et system til overvågning og tidlig sygdoms-indikation kan kalveproducenten sætte ind tidligere i et sygdomsforløb. Det giver bedre muligheder for effektivt at forebygge og behandle sygdomme hos kalvene.

 

Et system til sundhedsovervågning af kalve skal udvikles, så landmanden kan gribe tidligere ind ved evt. sygdom

 

 

 

Registreringer og kliniske undersøgelser

For at udvikle systemet til tidlig indikation af sygdom vil vi sammenstille data fra mælkeautomater, aktivitetsmålere og temperaturmålere med kliniske undersøgelser af kalvene.

 

Data vedrørende mælkeoptagelsesadfærd, aktivitet og kliniske undersøgelser bliver indsamlet over en periode på 12 måneder for minimum 150 kalve.

 

Data vedrørende mælkeoptagelsesadfærd:

§          Tidspunkt, varighed og frekvens af de forskellige typer af besøg i mælkeautomaten

§          pauser i og afbrud af mælkeoptagelse

§          drikkehastighed

§          daglig mælkeoptagelse

 

Data vedrørende aktivitet:

§          bevægelse

§          liggetid

§          antal positurskift

 

Data vedrørende kliniske undersøgelser:

§          diarré

§          dehydrering

§          luftvejsinfektion

§          navleinfektion

§          temperatur

 

 

 

<- Kalv i transponderstyret mælkeautomat

 

Overvågningssystemet – udformning og anvendelse

Ud fra analyser af data undersøger vi bl.a. den normale udvikling af mælkeoptagelsesadfærd og aktivitet hos raske kalve. Sammenhængen mellem data fra mælkeautomater, aktivitetsmålere og de kliniske undersøgelser vil også blive undersøgt.

 

På baggrund af analyserne og erfaringerne vil vi beskrive, hvordan overvågningssystemet skal udformes. Dvs. hvilken information er nødvendig og tilstrækkelig, og hvilke typer af sensorer bør systemet bygges op omkring. Den tekniske beskrivelse vil blive kombineret med en beskrivelse af, hvordan en effektiv databehandling og anvendelse bør se ud.

 

Projektet løber i perioden 2007 – 2009, og er et samarbejde mellem DJF, Dansk Kvæg, AgroTech og Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Tidligere resultater…

 

 

 

 

 

Flere oplysninger:

Margit Bak Jensen, DJF

MargitBak.Jensen@agrsci.dk