Aktivitetsmålere understøtter brunstkontrollen

11. november 2002

11november2002_aktivitetsmaaler_1507.jpg (20994 bytes)Aktivitetsmåling er et hjælpeværktøj til at opretholde en god reproduktion og samtidig reducere tiden til brunstobservation. Køer i brunst har typisk 2-4 gange højere aktivitetsniveau end normalt, hvilket gør det muligt at anvende aktivitetsmålinger som en brunstindikator.

På Kvægbrugets Forsøgscenter er der i perioden marts 2001 til august 2002 blevet registeret aktivitetsdata på i alt 221 køer ved hjælp af halshængte aktivitetsmålere. Det anvendte system, Alpro-Systemet fra DeLaval, transmitterer data til en PC én gang i timen. Ved hjælp af en særlig analysemetode udviklet på DJF blev køernes aktivitetsniveau bestemt ud fra disse data. Hvis de enkelte køers aktivitet afveg fra deres respektive normalniveau udløstes en ’brunstalarm’. Alarmerne er blevet sammenholdt med de øvrige brunstdata baseret på (1) visuelle brunstobservationer og (2) køernes forventede brunstcyklus. Hermed er det blevet muligt at bestemme sammenhængen mellem forhøjet aktivitet og brunst, bestemt ud fra denne ene eller anden metode.

Resultatet af de 2 undersøgelser viser, at omkring 3 ud af 4 brunster (observeret eller forventet) opfanges af aktivitetsmålerne og udløser en brunstalarm (sande positive). Andelen af falske alarmer (falske positive), dvs. brunstalarmer udløst uden koen var observeret i brunst udgjorde 53% alle alarmer. Frekvensen af falske alarmer udregnet på basis af køernes forventede brunst var lavere, nemlig 38%. I tilsvarende udenlandske undersøgelser er der fundet 70-90% sande positive og 15-50% falske positive alarmer. Forskellen i antallet af falske alarmer kan skyldes, at ganske vist køerne har været i brunst som forventet, men at brunsten ikke er blevet observeret.

Ca. 20% af alle brunster udløser ikke nogen alarm. Mange af disse brunster er den første brunst efter kælvning, som ofte ikke er egnet til inseminering.

11november2002_graf_aktivitetsmaalere.jpg (14213 bytes)Konklusionen på undersøgelsen er, at aktivitetsmålere er en god hjælp til at finde køer i brunst. For at undgå insemination af for mange køer, som ikke er i brunst, skal aktivitetsmåling kombineres med en anden brunstobservationsmetode, fx. visuel observation af de køer der udløser en alarm.

Projekt ansvarlig: Peter Løvendahl, Afdeling for Husdyravl og Genetik, DJF.
Email: Peter.Lovendahl@agrsci.dk

Flere oplysninger: Kenneth Byskov, Afdeling for Husdyravl og Genetik, DJF.
Email: Kenneth.Byskov@agrsci.dk