Ventilatorerne på KFC kom op i sommervarmen

 

September 2004

Som tidligere omtalt på hjemmesiden kan for høj staldtemperatur kombineret med lavt luftskifte give varmestress hos kvæg. Som opfølgning på KFC's Temamøde i juni om ventilation og varmestress valgte vi at opsætte 4 store lodret placerede ventilatorer i kostalden. Selvom seminaret lagde op til, at maksimal naturlig ventilation i form af gardiner skulle være optimalt og tilstrækkeligt, har vi valgt løsningen med ventilatorer indtil videre. Dels fordi stalden er meget bred (36 m), dels fordi vore forsøgsfoderkasser skærmer meget for ventilation på tværs af stalden. Vi har endnu ikke fået gennemført målinger af luftcirkulationen i stalden, men vores umiddelbare observation er, at de sikrer bevægelse i luften og dermed kølighed i luften.

 

Ventilation er også kokomfort, som centerleder Christian Børsting fremhævede det i et indslag på TV-Midt/Vest, der handlede om køer i sommervarmen. Indslaget kan ses her.

 

 

Flere oplysninger:

Christian Børsting Christian.Borsting@agrsci.dk