Transponderstyrede mælkefodringsautomater til kalve: Virkning af mælkemængde og antallet af måltider

 

Marts 2005

 

Forsøget er et delforsøg af Nordisk projekt vedrørende ’Adfærd og velfærd hos malkekvæg opstaldet i store grupper’. Den danske del af dette projekt omhandler 'Problemer forbundet med mælkefodring af kalve opstaldet i grupper'

Formålet med det forsøg, som netop er gået i gang på KFC, er at undersøge virkningen af:

·         mælkemængde og minimum antal mælkeportioner på hvordan kalve fordeler deres mælkemåltider over døgnet

·         måltidsstørrelsens betydning under fravænning

Kalvene opstaldes i grupper og kalvenes mælkeoptagelse, tilvækst, brug af automaten og forekomsten af unormal sutteadfærd bliver undersøgt.

Resultaterne fra tidligere forsøg gennemført på KFC i 2001 viser, at kalve på lav mælkemængde havde flere forgæves besøg i automaten end kalve på høj mælkemængde, og dette bevirkede at kalve på høj mælkemængde optog automaten i kortere tid i døgnet. Forsøget gennemført i 2004 viste, at kalve som får deres mælkemængde i fire portioner i forhold til otte portioner optager automaten i kortere tid i døgnet, hvilket giver en kortere ventetid ved automaten. Sidstnævnte undersøgelse viste også, at de kalve der i automaten blev sat til at få mælken på minimum 4 portioner i gennemsnit fordelte den på 5 måltider, mens de kalve der fik fordelt mælken på minimum 8 portioner drak dem på 8 måltider.

Læs mere om det tidligere forsøg med mælkemængde

Læs mere om det tidligere forsøg med portionsstørrelser

Se den detaljerede plan for det nye delforsøg

Projektansvarlig: Margit Bak Jensen, Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, DJF.

E-mail: MargitBak.Jensen@agrsci.dk