Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer

- effekt af smagelighed på foderoptagelse og besøgsfrekvens i AMS

Projektets overordnede formål

Det overordnede formål med projektet er at udvikle tilskudsfoder til malkekøer som medfører en reduktion i forekomst af fodringsbetingende sygdomme og i tab af næringsstoffer pr. kg mælk via forbedret udnyttelse af foderet. Dette vil sikre bedre udnytetlse af køernes potentiale for mælkeproduktion.

 

Delforsøget på KFC

På KFC skal der arbejdes med delprojektet: "Kraftfoder-råvarers smagelighed", hvis mål er at fastlægge hvilke fodermidler/smagsstoffer der er mest tillokkende for køer, og som kan øge lysten til besøg i malkerobotter.

 

Projektbeskrivelse

I produktionssystemer med malkerobotter med fri kotrafik er tildeling af tilskudsfoder i malkerobotten afgørende for at produktionssystemet fungerer. Det er kendt, at mere tilskudsfoder i malkerobotten og lavere energikoncentration på foderbordet øger besøgsfrekvensen i malkerobotten. Ligeledes er det påvist, at sammensætningen af det tilskudsfoder (smag m.m.) der tilbydes i malkerobotten kan påvirke besøgsfrekvensen.

 

Køernes præferencer er blevet undersøgt i intensive forsøg, hvorefter de mest lovende fodermidler skal afprøves i et system med makerobotter på KFC.

I KFC-systemet skal følgende undersøges betydningen af kraftfodertypen der tildeles i robotten for besøgsfrekvens i robot og dermed mælkeproduktion m.m.

Forskellige kraftfodertyper testes mod samme kontrol, som er standarkraftfoderet i robotten på KFC.

 

 

Udbytte af projektet

Målet er at udvikle foder, der ved udfodring i malkerobotten selv i mindre mængder vil kunne lokke køerne ind i malkerobotten. Det kan således medvirke til en øget andel af tilskudsfoder i grundrationen, så det samlede energioptag øges og i sidste ende kan det reducere forekomsten af fodringsbetingende sygdomme og give en økonomisk gevinst via en bedre foderudnyttelse.

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

 

Martin Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, AU

 

Deltagere

Aarhus Universitet, DLG og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2013 - 2015

 

Finansiering

GUDP, Mælkeafgiftsfonden

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 
Resultater / relaterede artikler

 

Køers lyst til at gå i malkerobotten afhænger af kraftfoderets smag, sep 2014

 

Planche fremvist ved "Grovfoderekskursion, juni 2014:

Kan smag i kraftfoder have betydning for køers besøg i robotten? 

 

Se poster om projektet, september 2013

 

Læs nyhedsomtale, juni 2013

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk