Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Kraftfoderets smagelighed - hvordan påvirker det foderoptagelse og besøg i malkerobotten?

 

Et forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er i gang for at undersøge, hvad det betyder for køernes lyst til at optage kraftfoderet samt besøge malkerobotten, at kraftfoderet falder i deres smag. På baggrund af intensive smagbarhedsforsøg i Foulums stalde efter "cafeteriaprincippet" gennemføres der produktionsforsøg på KFC.

Målet er at udvikle fodermidler, der ved udfodring i malkerobotten selv i mindre mængder vil kunne lokke køerne ind i malkerobotten. Det kan således medvirke til en øget andel af tilskudsfoder i grundrationen, så det samlede energioptag øges og i sidste ende kan det reducere forekomsten af fodringsbetingende sygdomme og give en økonomisk gevinst via en bedre foderudnyttelse samt mindre udledning af næringsstoffer pr kg mælk.

 

I produktionssystemer med malkerobotter og med fri kotrafik er tildeling af tilskudsfoder i malkerobotten afgørende for at produktionssystemet fungerer som en helhed. Det er kendt, at mere tilskudsfoder i malkerobotten og lavere energikoncentration på foderbordet øger besøgsfrekvensen i malkerobotten. Ligeledes er det påvist, at sammensætningen af det tilskudsfoder (smag m.m.), der tilbydes i malkerobotten, kan påvirke besøgsfrekvensen.

 

Køernes præferencer er derfor blevet undersøgt i intensive forsøg, hvorefter de mest lovende fodermidler nu skal afprøves i et system med malkerobotter på KFC.

 

Der ingår ca. 40 jerseykøer i forsøget.

 

 

I KFC-systemet er formålet at undersøge betydningen af kraftfodertypen der tildeles i robotten for besøgsfrekvens i robot og dermed mælkeproduktion m.m.

 

Forskellige kraftfodertyper testes mod samme kontrol, som er standarkraftfoderet i robotten på KFC.

 

Alle køer fodres med samme grundblanding. I robotten tildeles 3 kg kraftfoder, der enten er standard eller test-kraftfoder. Efter en periode på 2 uger skifter køernes fra kontrol til test og vice versa, således at effekten af den eneklte ko kan trækkes ud (se figur). Efter 4 uger skiftes test-kraftfoderet ud.

 

 

Figur. Skematisk oversigt over forsøgsbehandlinger

 

Følg projektet under projektsiden: "Effekt af smagelighed"

 

 

Flere oplysninger


Martin Weisbjerg, AU

 

E-mail: Martin.Weisbjerg@agrsci.dk

 

 

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk