Satellitbaseret positionering af køer

 

Afprøvning af GPS-modtagere og udvikling af modeller til anvendelse af satellitpositionering indendørs, f.eks. til positionering af køer

 

 

 

Projektets formål

 

- at sammenligne forskellige GPS-modtagere og udvikle modeller til anvendelse af satellitpositionering indendørs, f.eks. til positionering af køer.

 

Projektbeskrivelse

På KFC gennemføres en række pilotforsøg med referencemåling stationært i stalden, positionsmåling på køer samt positionsmåling på en forudbestemt rute i stalden.

 

Afprøvningen af GPS-modtagere er en del af projektet ”A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning”, hvor Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, Dansk Landbrugsrådgivning, Systematic og Terma sammen udvikler teknologi og udstyr der kan udnytte Galileo - fremtidens satellitbaserede positioneringssystem.

 

I første omgang anvendes det eksisterende amerikanske GPS system. Målet med projektet er at udvikle teknologier til at udnytte de muligheder, som det europæiske Galileo-system og næste generation af det amerikanske GPS-system bibringer.

 

 

Udbytte af projektet

Projektet, der vedrører såvel indendørs som udendørs positionering af kvæg, forventes at resultere i udvikling af modeller til at udpege dyr med behov for særligt tilsyn. Det kan være dyr i brunst samt dyr med sundheds- og/eller velfærdsproblemer.

 

Ved at anvende GPS-/Galileo-signaler til positionering undgår kvægbrugerne at skulle montere sendere i stalden samtidigt med, at systemet virker både indendørs og udendørs.

 

 

Projektleder

Projektleder Thomas Andersen, Dansk Kvæg

E-mail: tha@landscentret.dk

Tlf.: 8740 5333

 

Deltagere

Torben Godsk, Dansk Kvæg og Datalogisk Institut, Århus Universitet

 

Periode

2008-2010

 

Finansiering

Højteknologifonden,

Dansk Kvæg samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 


Resultater / Relaterede artikler

 

Brug af GPS i stalden har store perspektiver, november 2011

 

Satellitbaseret positionering af køer , marts 2011

 

GPS-udstyr afprøves i KFC’s stalde, december 2008