GPS-udstyr afprøves i KFC’s stalde

 

December 2008

 

I øjeblikket bliver mulighederne for brug af GPS afprøvet i staldene på KFC. Projektet forventer på sigt at kunne udvikle modeller, som kan udpege dyr med behov for særligt tilsyn. Det kan være dyr i brunst samt dyr med sundheds- og/eller velfærdsproblemer.

 

 

Her i december 2008 bliver der gennemført en række pilotforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter med referencemåling stationært i stalden, positionsmåling på køer samt positionsmåling på en forudbestemt rute i stalden.

 

Undersøgelsen på KFC skal danne baggrund for at sammenligne forskellige GPS-modtagere og udvikle modeller til anvendelse af satellitpositionering indendørs, f.eks. til positionering af køer.

 

 

Udvikling af nye teknologier

I første omgang anvendes det eksisterende amerikanske GPS system. Målet med projektet er at udvikle teknologier til at udnytte de muligheder, som det europæiske Galileo-system og næste generation af det amerikanske GPS-system bibringer.

 

 

 

Forskellige GPS-modtagere afprøves på KFC med henblik på at udvikle modeller, som på sigt vil kunne udpege dyr med særlige behov.    

 

Afprøvningen af GPS-modtagere er en del af projektet ”A Platform for Galileo Based Pervasive Positioning”, hvor Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, Dansk Landbrugsrådgivning, Systematic og Terma sammen udvikler teknologi og udstyr, der kan udnytte Galileo - fremtidens satellitbaserede positioneringssystem.

 

Perspektiver i projektet

Projektet, der vedrører såvel indendørs som udendørs positionering af kvæg, forventes at resultere i udvikling af modeller til at udpege dyr med behov for særligt tilsyn. Det kan være dyr i brunst samt dyr med sundheds- og/eller velfærdsproblemer.

 

Ved at anvende GPS-/Galileo-signaler til positionering undgår kvægbrugerne at skulle montere sendere i stalden samtidigt med, at systemet virker både indendørs og udendørs.

 

Projektet er finansieret af Højteknologifonden og Dansk Kvæg.

 

Læs mere om projektet her.

 

Flere oplysninger

 

Projektleder Thomas Andersen, Dansk Kvæg

 

E-mail: tha@landscentret.dk

Tlf.: 8740 5333