Forebyggelse af produktionssygdomme og reproduktionsproblemer ved reduktion af fysiologisk ubalance i malkekoen

8oktober02_rosa_forebyggelse_robotmalkning.jpg (12710 bytes)20. oktober 2002

Projektets hovedformål er at udvikle et biologisk vidensgrundlag, som gennem nye management- og fodringsstrategier skal kunne anvendes til at minimere den fysiologiske ubalance, som er kendetegnende for moderne malkekøer i den tidlige laktation. Herved vil risikoen for produktionssygdomme og frugtbarhedsproblemer hos malkekoen kunne reduceres.

 

Projektet består af følgende 4 forskningsopgaver:

·         Den fodringsmæssige påvirkning af den fysiologiske ubalance udtrykt ved forskellig stofskifteparametre skal belyses hos køer i den tidlige laktation og med forskellig genetisk baggrund.

·         De biologiske sammenhænge mellem fysiologisk ubalance, mobilisering af kropsreserverne, accelerationen i mælkeydelsen og produktions- og frugtbarhedsmål skal undersøges.

·         Leptins værdi som indikator for energistatus, samt sammenhænge mellem leptin, yverbetændelse og frugtbarhed skal belyses.

·         Bakteriologisk diagnostik bl.a. af mælkeprøver fra køer med forhøjet celletal skal rutinemæssig anvendes for at belyse og afklare sammenhænge mellem fysiologisk ubalance, yversundheden og specifikke bakteriestammer i besætningen.

 

Projektet forventes at kunne bidrage til udviklingen af nye fodrings- og managementstrategier, som vil gøre malkekøerne mere robuste.

Resultater/relaterede artikler:

Malkekøers tilpasningsevne ved foderændringer, Ny Kvægforskning, april 2010

Malkekøers tilpasningsevne til ændringer i energi-forsyningen, Ny Kvægforskning, august 2010

Projektansvarlig:
Forskningsleder Klaus Lønne Ingvartsen, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd.

Email: KlausL.Ingvartsen@agrsci.dk