Identifikation af produktionssygdomme og status hos malkekøer i højteknologiske stalde

11dec2002_Forsoeg_identifikation_af_prodsygdom.jpg (22867 bytes)11. december 2002

Forskningsrådene har fra 2003 bevilget et projekt til DJF vedrørende "Identifikation af produktionssygdomme og status hos malkekøer i højteknologiske stalde".

Projektet består af 2 dele:

·         udvikling og test af automatiske metoder til kvantificering af fedtindholdet i lever samt identifikation af leverbylder.

·         udvikling og test af et automatisk system til identifikation af klov-/benlidelser baseret på gangmønstre og fordelingen af klovtryk.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd ved DJF, Ålborg Universitet, Force Technology og Dansk Kvæg.

Projektets praktiske del vil foregå på KFC.

Projektansvarlig: Forskningsleder Klaus Lønne Ingvartsen, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, DJF

Email: KlausL.Ingvartsen@agrsci.dk, tlf.: 8999 1505