Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Malkekøers behov for hvile

- virkning af adgang til hvileareal og kvalitet af underlag ved foderbord

Projektets formål

- at undersøge virkningen af begrænset adgang til et hvileområde på malkekøers liggeadfærd og ædemønster.

 

Projektbeskrivelse

Der indgår i alt 16 lakterende køer, som er i anden laktation og 14-40 dage fra kælvning. Køerne opstaldes enkeltvis i forsøgsbokse (med visuel kontakt til andre køer for at undgå negative virkning af isolation). Den enkelte forsøgsboks giver koen adgang til et hvileområde med dybstrøelse (hvor hun kan ligge eller være oprejst) og et andet område med gummigulv (hvor hun kun kan være oprejst). Der er kun adgang til foder og vand på gummigulvet.

 

For at passere fra området med foder til området, hvor koen kan ligge, skal hun passere en vægtet envejslåge (returlågen er ikke er vægtet). Vægten af lågen fra foder til hvileareal øges, indtil koen kun besøger hvilearealet to gange per døgn.

 

Virkningen af stigende ’omkostning’ af adgang til hvileplads på liggeadfærd og ædemønster i løbet af forsøget kvantificeres. Ligeledes indsamles data vedr. mælkeydelse, foderoptagelse og vægt. Hver ko opholder sig i den eksperimentelle boks i ca. to uger.


Udbytte af projektet

Fokus på malkekøers hvileadfærd er vigtig fordi koen prioriterer det at ligge meget højt, og fordi reduceret liggetid er en risikofaktor for udvikling af halthed. Dette projekt vil bibringe mere viden om, hvor højt koen prioriterer at hvile samt hvilke konsekvenser det kan have for koens adfærd, velfærd og produktion, hvis muligheden for denne aktivitet begrænses.

 

 

 

 

Projektansvarlig

Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

Deltagere

Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,
Cassandra Tucker, University of California, Davis, USA
samt Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

 

Periode

2014

 

Finansiering

Aarhus Universitet

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Nyhedsomtale, juni 2014

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk