Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Forlænget laktation

- - Sammenhæng mellem fodringsstrategier og forlænget laktation hos malkekøer

Projektets formål

- - At undersøge sammenhængen mellem forlænget laktation og to forskellige fodringsstrategier hos malkekøer

 

Projektbeskrivelse

Dette KFC-forsøg er en del af et større projekt ”REPROLAC” som sætter fokus på forlænget laktation hos malkekøer. Hypotesen er, at en individuel fodringsstrategi i tidlig laktation vil understøtte den forlængede laktation ved at øge og fastholde mælkeproduktionen i længere tid og samtidigt nedsætte omfanget af koens mobilisering af næringsstoffer fra kropsreserverne i tidlig laktation.

Der vil indgå 70 køer på KFC i forsøgsperioden. Køernes laktationsperiode bliver forlænget fra 10 til 16 måneder ved at udskyde deres næste drægtighed. Køerne bliver fordelt på to forskellige fodringsstrategier NOR og EXP ved kælvning:

 

NOR: Køerne fodres med samme grundration ad libitum gennem hele laktationen. Køerne tilbydes desuden 3 kg kraftfoder i malkerobotten.

EXP: Køerne fodres med to forskellige grundrationer ad libitum i henholdsvis tidlig og sen laktation. Køerne tilbydes desuden 3 kg kraftfoder i malkerobotten. Fra kælvning til køerne er i positiv energi-balance modtager køerne en grundration med højere energiindhold end NOR. Når køerne kommer i positiv energibalance overgår de til NOR fodring.


Fokusområder i projektet inkluderer foderoptagelse, mælkeproduktionsparametre, stofskifteparametre (plasma metabolitter og hormoner), mælkekirtlernes tilpasning, reproduktionsparametre, mælkekvalitets-karakteristika samt indvirkning på miljø.

Udbytte af projektet

Det overordnede formål med projektet er at udvikle innovative og bæredygtige strategier til reproduktion og fodring, som kan reducere den miljømæssige belastning fra mælkeproduktionen betydeligt og samtidigt forbedre produktivitet og dyrevelfærd uden at gå på kompromis med mælkekvalitet og økonomisk udbytte.

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

 

Jakob Sehested,
Århus Universitet

 

 

Deltagere

Århus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2012 - 2015

 

Finansiering

Det Strategiske Forskningsråd

 

 

 

 
   
 
Resultater / relaterede artikler      

 

Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation, marts 2015

 

Forlænget laktation - effekt af brunst på mælkeproduktionen, oktober 2014

 

Planche fremvist ved "Grovfoderekskursion, juni 2014: Fodringsstrategi - forlænget laktation 

 

Poster om projektet, september 2013

 

Projektomtale, januar 2013

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk