Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Naturpleje med ungtyre fra malkekvægholdet

- naturpleje med køer og kalve fra malkekvægholdet og efterfølgende slutfodring af kalvene på stald

 

Baggrund

For at kvægbrugere kan bidrage med naturpleje, er det vigtigt, at der udvikles produktionssystemer med kvæg, der er økonomisk rentable. Produktionen af naturpleje-kød baseret på ammetantekalve og udsætterkøer af malkerace forventes under de rette prisforudsætninger at kunne blive en rentabel produktionsform. Af hensyn til såvel den samlede produktivitet som kødets kvalitet forventes det, at en slutfodring af ammetantekalvene ofte er nødvendig.

 

Projektets formål

- at undersøge betydningen af ekstensiv eller semi-ekstensiv slutfodring af ammetantekalve i forhold til foderudnyttelse, tilvækst, slagtekvalitet og økonomi.

 

Projektbeskrivelse

I alt 16 malkeracetyrekalve af racen Dansk Holstein (DH) født primo april er indsat i forsøget i maj 2011 hos en privat økologisk landmand.

 

Fra maj til august har kalvene gået på enge og fra august til oktober på omdriftsarealer, hvor de har levet af græs og mælk. De gik parvis sammen med otte DH udsætterkøer/ammetanter. Både køer og kalve er fra økologiske malkekvægsbesætninger. To kalve er udsat af forsøget pga. dårlig trivsel. De øvrige 14 kalve har vokset 870 g per dag fra maj til oktober.

 

De 14 kalve er indsat i slutfodringsforsøg på KFC i Foulum medio oktober.

For hvert kalvepar, er de to kalve fordelt ud på hvert sit hold af syv kalve. Der er tilstræbt, at gns. vægt og spredning per hold er ens. Hvert hold tilbydes en af to forskellige fodringer/behandlinger:

 

Behandlinger

Hold ENS : fodres med ensilage produceret på basis af kløvergræs ( 1,2 kg ts/FE, 16,5 % råprotein i ts).

 

Hold TMR : fodres med en TMR bestående af kløvergræsensilage (60 % af ts) og valset byg (40 % af ts) ( 1,1 kg ts/FE, 16,5 % råprotein i ts).

 

Kalvene er opstaldet i to identiske bokse med dybstrøelse. I hver boks er der to Insentec foderautomater og to vandkopper.

 

Kalvene slagtes i marts 2012, når de er 11-11½ mdr. gamle og forventes at veje 360- 400 kg . Slagtekvaliteten bestemmes og produktionsøkonomien beregnes.

 

Forsøget fortsætter i 2012 med produktion af 24 ammetantekalve født i januar, som slutfodres på KFC fra ca. 1. oktober til medio december (2½ mdr. på stald).


Udbytte af projektet

Det forventes at projektet vil bidrage med øget viden om, hvilken fodringsstrategi til slutfodring af ungtyre fra naturplejearealer, der er bedst med henblik på at opnå bedst mulig fodereffektivitet, slagtekvalitet og produktionsøkonomi.

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Mogens Vestergaard
Institut for Husdyrvidenskab - Integrativ fysiologi , Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Natur og Landbrug, Videncentret for Landbrug Kvæg, samt Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Periode

2011 - 2012

 

Financiering

Kvægafgiftsfonden

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Økologisk ungtyre produktion og naturpleje, december 2013

 

Poster med resultater fra projektet, september 2013

 

Video om naturplejeprojektets ammetantekalve, 2012

 

Naturpleje med ungtyre fra malkekvægholdet, poster, september 2012

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk