Tilpasningsevne hos højtydende malkekøer i løsdriftsystemer

 

20. oktber 2002

Hovedformålet er at belyse køernes tilpasningsevne i relation til nye fodringsstrategier, der kan gennemføres i praksis, uden at køerne udsættes for belastninger, som har negative konsekvenser for velfærd og produktion.

Energimobilisering som følge af belastning kan påvirke fodereffektiviteten og forventes at være kritisk hos køer i negativ energibalance. Projektet har derfor også til formål at kvantificere energimobilisering i forbindelse med stressreaktioner.


Projektet består af følgende 3 delprojekter:

At videreudvikle/ indkøre metoder til stress-fri blodprøve udtagning hos køer i løsdriftsystemer.

At belyse tilpasningsevnen hos malkekøer i relation til forskellige fodringsstrategier.

At kvantificere energimobiliseringen ved stressreaktioner i relation til koens fysiologiske status.

Projektet forventes at resultere i anbefalinger vedrørende gruppeskift i relation til fremtidige fodringsstrategier, samt ny viden om omfanget af energimobilisering i relation til grad af belastning og koens fysiologiske status.

 

Resultater/relaterede artikler:

Køers reaktion på gruppeskift (2008)

 Automatisk udtagning af blodprøver 2006

 Måling af smertefølsomhed og stresspåvirkning 2006

 

 Projektansvarlig: Seniorforsker
Lene Munksgård, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, DJF

Email: Lene.Munksgaard@agrsci.dk