Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 



 

 

Energiforbrug i kvægstalde

- udstyr til reducering af energiforbrug i kvægstalde

Projektets formål

- at finde og afprøve udstyr, som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget i kvægstalde.

 

Projektbeskrivelse


A. Udskiftning af gamle lysstofrør til LED-rør
Alle lysstofrør på KFC er blevet udskiftet til nye LED-rør. Energi forbruget i LED-rørene er kun ca. en tredjedel i forhold til de gamle lysstofrør, og holdbarheden forventes at være 50 – 80.000 timer, hvilket er ca. 3 gange længere end for de traditionelle lysstofrør. KFC skal afprøve om disse rør giver et lys, der dækker både dyrenes og personalets behov for lys i stalden, og at undersøge om holdbarheden og el-besparelsen er som forventet.

 

B. Varmegenvinding og ressource-effektiv køling af mælk
En del af kølekompressorens og mælkens varmeenergi opsamles allerede nu via genindvinding i en varm-vandsbeholder. Men det er kun en begrænset del af varmen, så der findes meget spildvarme på KFC ligesom, der gør på almindelige kvægbrug, selvom der allerede er installeret anlæg til varmegenvinding. Derfor bliver der lavet følgende tiltag:


1. Ny trykluftkompressor med mulighed for varmegenvinding

2. Ny genindvindingsbeholder

3. Sammenkobling af genvindingsbeholder med gulvvarme i kontorbygning


Udbytte af projektet

De foreslåede investeringer i projektet vil gøre det muligt at få dokumentation for hvor meget energiforbruget kan reduceres og på samme tid formidle denne viden til de 4. – 5.000 gæster, som besøger KFC hvert år. Der forventes også en væsentlig reduktion i CO2 udskillelsen. Ifølge energirapporten fra EnergiMidt vil reduktionen komme helt op på 40 t CO2 pr. år ved de disse tiltag.

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

Deltagere

Videncentret for Landbrug, Kvæg og Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Periode

2013 - 2014

 

Finansiering

Foreningen PlanDanmark

 

 

 

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Resultater / relaterede artikler

 

Reduceret energiforbrug i kvægstalde, april 2015

 

Planche fremvist ved "Grovfoderekskursion, juni 2014:

Reduceret energiforbrug i stalden 

 

Omtale af projektet, november 2013

     

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk